SIFO 1988: Svenskarna och EG

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju.
Respondenterna fick ange hur man trodde att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa, respektive USA och Västeuropa, skulle komma att utvecklas under den närmaste femårsperioden; det egna intresset för vad som händer inom EG och vad ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för levnadsstandarden, skyddet av miljön och säkerheten för Sverige som nation; åsikter om det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder respektive att utländska företag köper företag i Sverige. Respondenterna fick även ange om man trodde levnadsstandarden i Sverige ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden, USA, Japan, Tyskland, England, Finland respektive Danmark. Därutöver fick man ange om man trodde Sverige var bättre eller sämre än länderna inom EG när det gällde utbildningen, sjukvården eller pensionerna för de äldre och om man tro

... Visa mer..

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Identifierare:

SND-ID: SND 0339

Beskrivning:

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju.
Respondenterna fick ange hur man trodde att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa, respektive USA och Västeuropa, skulle komma att utvecklas under den närmaste femårsperioden; det egna intresset för vad som händer inom EG och vad ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för levnadsstandarden, skyddet av miljön och säkerheten för Sverige som nation; åsikter om det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder respektive att utländska företag köper företag i Sverige. Respondenterna fick även ange om man trodde levnadsstandarden i Sverige ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden, USA, Japan, Tyskland, England, Finland respektive Danmark. Därutöver fick man ange om man trodde Sverige var bättre eller sämre än länderna inom EG när det gällde utbildningen, sjukvården eller pensionerna för de äldre och om man tro

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-05-24

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-06 doi:10.5878/001050

SIFO 1988: Svenskarna och EG

Citeringsförslag:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Tvärkontakt. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1988: Svenskarna och EG. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001050

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-05-24

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

42

Antal individer/objekt:

1393

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06