SIFO 1988: Svenskarna och EG

Beställ data

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju.
Respondenterna fick ange hur man trodde att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa, respektive USA och Västeuropa, skulle komma att utvecklas under den närmaste femårsperioden; det egna intresset för vad som händer inom EG och vad ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för levnadsstandarden, skyddet av miljön och säkerheten för Sverige som nation; åsikter om det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder respektive att utländska företag köper företag i Sverige. Respondenterna fick även ange om man trodde levnadsstandarden i Sverige ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden, USA, Japan, Tyskland, England, Finland respektive Danmark. Därutöver fick man ange om man trodde Sverige var bättre eller sämre än länderna inom EG när det gällde utbildningen, sjukvården eller pensionerna för de äldre och om man tro

... Visa mer..

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Identifierare

SND-ID: SND 0339

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju.
Respondenterna fick ange hur man trodde att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa, respektive USA och Västeuropa, skulle komma att utvecklas under den närmaste femårsperioden; det egna intresset för vad som händer inom EG och vad ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för levnadsstandarden, skyddet av miljön och säkerheten för Sverige som nation; åsikter om det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder respektive att utländska företag köper företag i Sverige. Respondenterna fick även ange om man trodde levnadsstandarden i Sverige ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden, USA, Japan, Tyskland, England, Finland respektive Danmark. Därutöver fick man ange om man trodde Sverige var bättre eller sämre än länderna inom EG när det gällde utbildningen, sjukvården eller pensionerna för de äldre och om man tro

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-05-24

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1988: Svenskarna och EG

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Tvärkontakt (1993). <em>SIFO 1988: Svenskarna och EG</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001050">https://doi.org/10.5878/001050</a>

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-05-24

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

42

Antal individer/objekt

1393

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06