SIFO 1988: Svenskarna och EG

SND-ID: SND 0339

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Beskrivning

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju.
Respondenterna fick ange hur man trodde att samarbetet mellan Sovjetunionen och Västeuropa, respektive USA och Västeuropa, skulle komma att utvecklas under den närmaste femårsperioden; det egna intresset för vad som händer inom EG och vad ett svenskt EG-medlemskap skulle innebära för levnadsstandarden, skyddet av miljön och säkerheten för Sverige som nation; åsikter om det är bra eller dåligt för Sverige att svenska företag köper företag i andra länder respektive att utländska företag köper företag i Sverige. Respondenterna fick även ange om man trodde levnadsstandarden i Sverige ökat snabbare eller långsammare under de senaste 15 åren än i andra industriländer i västvärlden, USA, Japan, Tyskland, England, Finland respektive Danmark. Därutöver fick man ange om man trodde Sverige var bättre eller sämre än länderna inom EG när det gällde utbildningen, sjukvården eller pensionerna för de äldre och om man tro

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-05-24

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1988: Svenskarna och EG

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar, Tvärkontakt (1993). SIFO 1988: Svenskarna och EG. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001050

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Tvärkontakt

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-05-24
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

42

Antal individer/objekt

1393

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06