SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning:

Denna undersökning omfattar frågor om hastighetsbegränsningar på olika typer av vägar, orsaker till varför det är bra/dåligt att sänka hastighetsbegränsningen, åsikter om hur myndigheter ser till att hastighetsbegränsningarna åtföljs och de åtgärder som görs för att få fler bilförare att följa hastighetsbegränsningen. Åsikter om begränsning av bilism i centrala delar av storstäder och införandet av olika typer av avgifter i städers centrala delar. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentliga sektor, fackföreningsmedlemskap, politiska preferenser och vilket parti som de röstat för 1988.

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Identifierare:

SND-ID: SND 0346

Beskrivning:

Denna undersökning omfattar frågor om hastighetsbegränsningar på olika typer av vägar, orsaker till varför det är bra/dåligt att sänka hastighetsbegränsningen, åsikter om hur myndigheter ser till att hastighetsbegränsningarna åtföljs och de åtgärder som görs för att få fler bilförare att följa hastighetsbegränsningen. Åsikter om begränsning av bilism i centrala delar av storstäder och införandet av olika typer av avgifter i städers centrala delar. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentliga sektor, fackföreningsmedlemskap, politiska preferenser och vilket parti som de röstat för 1988.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1989-04-13

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-06-04 doi:10.5878/001070

SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter

Citeringsförslag:

Bilriksdagen, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001070">https://doi.org/10.5878/001070</a>

Skapare/primärforskare:

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-13

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

70

Antal individer/objekt:

1860

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06