SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter

SND-ID: SND 0346

Skapare/primärforskare

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

Denna undersökning omfattar frågor om hastighetsbegränsningar på olika typer av vägar, orsaker till varför det är bra/dåligt att sänka hastighetsbegränsningen, åsikter om hur myndigheter ser till att hastighetsbegränsningarna åtföljs och de åtgärder som görs för att få fler bilförare att följa hastighetsbegränsningen. Åsikter om begränsning av bilism i centrala delar av storstäder och införandet av olika typer av avgifter i städers centrala delar. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentliga sektor, fackföreningsmedlemskap, politiska preferenser och vilket parti som de röstat för 1988.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-04-13

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Bilriksdagen, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001070

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-13
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

70

Antal individer/objekt

1860

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06