SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter

Beställ data

Skapare/primärforskare

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

Denna undersökning omfattar frågor om hastighetsbegränsningar på olika typer av vägar, orsaker till varför det är bra/dåligt att sänka hastighetsbegränsningen, åsikter om hur myndigheter ser till att hastighetsbegränsningarna åtföljs och de åtgärder som görs för att få fler bilförare att följa hastighetsbegränsningen. Åsikter om begränsning av bilism i centrala delar av storstäder och införandet av olika typer av avgifter i städers centrala delar. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentliga sektor, fackföreningsmedlemskap, politiska preferenser och vilket parti som de röstat för 1988.

Ämnesområde

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Identifierare

SND-ID: SND 0346

Beskrivning

Denna undersökning omfattar frågor om hastighetsbegränsningar på olika typer av vägar, orsaker till varför det är bra/dåligt att sänka hastighetsbegränsningen, åsikter om hur myndigheter ser till att hastighetsbegränsningarna åtföljs och de åtgärder som görs för att få fler bilförare att följa hastighetsbegränsningen. Åsikter om begränsning av bilism i centrala delar av storstäder och införandet av olika typer av avgifter i städers centrala delar. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentliga sektor, fackföreningsmedlemskap, politiska preferenser och vilket parti som de röstat för 1988.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-04-13

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter

Citering

Bilriksdagen, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1989: Hastighetsgränser och bilavgifter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001070">https://doi.org/10.5878/001070</a>

Skapare/primärforskare

Bilriksdagen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-13

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

70

Antal individer/objekt

1860

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06