SIFO 1990: Miljöbarometer

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning:

Denna undersökning utfördes av Svenska Institutet för opinionsundersökningar på begäran av Fläkt AB. Respondenterna fick frågor om hur intresserade de var av miljöfrågor, konversationer med andra personer om vad man kan göra för miljön, köp av miljövänliga produkter och återvinning av aluminiumburkar. Vidare frågades om deras oro om olika slags miljöförstöring, förtroende för olika grupper vad gäller miljöfrågor. Attityder gentemot miljöförändringar de kommande 5 åren och miljöförändringar en kommande generation. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, röstningsvana, preferens av politiskt parti samt det parti man röstat för 1988.

Ämnesområde:

miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Skapare/primärforskare:

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Identifierare:

SND-ID: SND 0347

Beskrivning:

Denna undersökning utfördes av Svenska Institutet för opinionsundersökningar på begäran av Fläkt AB. Respondenterna fick frågor om hur intresserade de var av miljöfrågor, konversationer med andra personer om vad man kan göra för miljön, köp av miljövänliga produkter och återvinning av aluminiumburkar. Vidare frågades om deras oro om olika slags miljöförstöring, förtroende för olika grupper vad gäller miljöfrågor. Attityder gentemot miljöförändringar de kommande 5 åren och miljöförändringar en kommande generation. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, röstningsvana, preferens av politiskt parti samt det parti man röstat för 1988.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-11-21

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1993-05-26 doi:10.5878/001206

SIFO 1990: Miljöbarometer

Citeringsförslag:

Fläkt AB, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar. SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1990: Miljöbarometer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001206

Skapare/primärforskare:

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-11-21

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

38

Antal individer/objekt:

1674

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06