SIFO 1990: Miljöbarometer

SND-ID: SND 0347

Skapare/primärforskare

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

Denna undersökning utfördes av Svenska Institutet för opinionsundersökningar på begäran av Fläkt AB. Respondenterna fick frågor om hur intresserade de var av miljöfrågor, konversationer med andra personer om vad man kan göra för miljön, köp av miljövänliga produkter och återvinning av aluminiumburkar. Vidare frågades om deras oro om olika slags miljöförstöring, förtroende för olika grupper vad gäller miljöfrågor. Attityder gentemot miljöförändringar de kommande 5 åren och miljöförändringar en kommande generation. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, röstningsvana, preferens av politiskt parti samt det parti man röstat för 1988.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-11-21

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
SIFO 1990: Miljöbarometer

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Fläkt AB, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). SIFO 1990: Miljöbarometer. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001206

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-11-21
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

38

Antal individer/objekt

1674

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06