SIFO 1990: Miljöbarometer

Beställ data

Skapare/primärforskare

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

Denna undersökning utfördes av Svenska Institutet för opinionsundersökningar på begäran av Fläkt AB. Respondenterna fick frågor om hur intresserade de var av miljöfrågor, konversationer med andra personer om vad man kan göra för miljön, köp av miljövänliga produkter och återvinning av aluminiumburkar. Vidare frågades om deras oro om olika slags miljöförstöring, förtroende för olika grupper vad gäller miljöfrågor. Attityder gentemot miljöförändringar de kommande 5 åren och miljöförändringar en kommande generation. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, röstningsvana, preferens av politiskt parti samt det parti man röstat för 1988.

Ämnesområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Identifierare

SND-ID: SND 0347

Beskrivning

Denna undersökning utfördes av Svenska Institutet för opinionsundersökningar på begäran av Fläkt AB. Respondenterna fick frågor om hur intresserade de var av miljöfrågor, konversationer med andra personer om vad man kan göra för miljön, köp av miljövänliga produkter och återvinning av aluminiumburkar. Vidare frågades om deras oro om olika slags miljöförstöring, förtroende för olika grupper vad gäller miljöfrågor. Attityder gentemot miljöförändringar de kommande 5 åren och miljöförändringar en kommande generation. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, bostadsort, ålder, svenskt medborgarskap, yrke, privat eller offentlig sektor, medlemskap i fackförening, röstningsvana, preferens av politiskt parti samt det parti man röstat för 1988.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-11-21

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16 år och äldre

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

SIFO 1990: Miljöbarometer

Citering

Fläkt AB, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar (1993). <em>SIFO 1990: Miljöbarometer</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001206">https://doi.org/10.5878/001206</a>

Skapare/primärforskare

Fläkt AB

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-11-21

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

38

Antal individer/objekt

1674

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06