Korean national election study 1992

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Beskrivning:

Undersökningen genomfördes efter valet till den koreanska nationalförsamlingen den 24 mars 1992 och innehåller bland annat frågor om vilken kandidat som vann i respondentens distrikt och vilket parti han representerar; intresse för valkampanjen; inställning till kandidaterna och hur man själv röstade; samt erfarenhet av mutor och annan illegal verksamhet i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler innehåller information om ålder, kön, utbildning, månadsinkomst, hushållsstorlek, bostad, sysselsättning, och bostadsort.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Institute for Korean Election Studies

Skapare/primärforskare:

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Identifierare:

SND-ID: SND 0394

Beskrivning:

Undersökningen genomfördes efter valet till den koreanska nationalförsamlingen den 24 mars 1992 och innehåller bland annat frågor om vilken kandidat som vann i respondentens distrikt och vilket parti han representerar; intresse för valkampanjen; inställning till kandidaterna och hur man själv röstade; samt erfarenhet av mutor och annan illegal verksamhet i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler innehåller information om ålder, kön, utbildning, månadsinkomst, hushållsstorlek, bostad, sysselsättning, och bostadsort.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-03-26 — 1992-03-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet:

Population:

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1992-11-10 doi:10.5878/001071

Korean national election study 1992

Citeringsförslag:

Nam-Young Lee, Joong-Bin Cho. Institute for Korean Election Studies (1992). Korean national election study 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001071

Skapare/primärforskare:

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-03-26 — 1992-03-30

Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

80

Antal individer/objekt:

1206

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06