Korean national election study 1992

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Beskrivning

Undersökningen genomfördes efter valet till den koreanska nationalförsamlingen den 24 mars 1992 och innehåller bland annat frågor om vilken kandidat som vann i respondentens distrikt och vilket parti han representerar; intresse för valkampanjen; inställning till kandidaterna och hur man själv röstade; samt erfarenhet av mutor och annan illegal verksamhet i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler innehåller information om ålder, kön, utbildning, månadsinkomst, hushållsstorlek, bostad, sysselsättning, och bostadsort.

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Institute for Korean Election Studies

Skapare/primärforskare

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Identifierare

SND-ID: SND 0394

Beskrivning

Undersökningen genomfördes efter valet till den koreanska nationalförsamlingen den 24 mars 1992 och innehåller bland annat frågor om vilken kandidat som vann i respondentens distrikt och vilket parti han representerar; intresse för valkampanjen; inställning till kandidaterna och hur man själv röstade; samt erfarenhet av mutor och annan illegal verksamhet i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler innehåller information om ålder, kön, utbildning, månadsinkomst, hushållsstorlek, bostad, sysselsättning, och bostadsort.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-03-26 — 1992-03-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre

Tidsdimension

Ämnesområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Korean national election study 1992

Citeringsförslag

Nam-Young Lee, Joong-Bin Cho. Institute for Korean Election Studies (1992). <em>Korean national election study 1992</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001071">https://doi.org/10.5878/001071</a>

Skapare/primärforskare

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-03-26 — 1992-03-30

Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

80

Antal individer/objekt

1206

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06