Korean national election study 1992

SND-ID: SND 0394

Skapare/primärforskare

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Beskrivning

Undersökningen genomfördes efter valet till den koreanska nationalförsamlingen den 24 mars 1992 och innehåller bland annat frågor om vilken kandidat som vann i respondentens distrikt och vilket parti han representerar; intresse för valkampanjen; inställning till kandidaterna och hur man själv röstade; samt erfarenhet av mutor och annan illegal verksamhet i samband med valkampanjen. Bakgrundsvariabler innehåller information om ålder, kön, utbildning, månadsinkomst, hushållsstorlek, bostad, sysselsättning, och bostadsort.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Sydkoreaner i åldern 20 år och äldre

Tidsdimension

Urvalsmetod

The sample for the survey was drawn on the basis of the ´multistage probability sample method´. At the first stage, the total sample size of 1200 were drawn with probability proportionate to electorate of the cities and communities. At the second stage, electoral constituencies within which 30 eligible voters would be drawn were selected. Eleven constituencies were selected in Seoul, four in Pusan, two in Inchon, and one in Kwangju, and so on. Within each constituency drawn two polling districts were allocated at the third stage, and finally a systematic random sample of 15 individuals were drawn within each polling district with probability proportionate to electorate.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-03-26 – 1992-03-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sydkorea

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Korean national election study 1992

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Nam-Young Lee, Joong-Bin Cho. Institute for Korean Election Studies (1992). Korean national election study 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001071

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nam-Young Lee - Institute for Korean Election Studies

Joong-Bin Cho - Institute for Korean Election Studies

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-03-26–1992-03-30
  • Datainsamlare: Institute for Korean Election Studies
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

80

Antal individer/objekt

1206

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06