VALU 1995 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 1995

SND-ID: SND 0568

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Alternativ titel

VALU95

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Beskrivning

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till det första svenska Europaparlamentsvalet den 17 september 1995.

Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid riksdagsvalet 1994 från Posten valdes 10 postkontor ut för att ingå i VALU 1995. Vid de utvalda poströstningsställena fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under måndagen, tisdagen, torsdagen eller fredagen före valdagen fylla i enkäten. Förmiddagspasset var tre timmar och eftermiddagspasset var en timma. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 17 september 1995, genomfördes undersökningen i 30 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i de två norrlandsregionerna utvaldes färre valdistrikt än i de övriga regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 30 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass om två timmar och ett eftermiddagspass om en timme. Passens startpunkt valdes slumpmässigt.

Tidsperiod(er) som undersökts

1995

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris | Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
VALU 1995 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.1

2008-12-03
https://doi.org/10.5878/001515

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Per Näsman, Hans Hernborn, Sören Holmberg, Torbjörn Thedéen. Sveriges Television AB (2008). VALU 1995 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001515

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-11–1995-09-17
  • Datainsamlare: Sveriges Television AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

41

Antal individer/objekt

3446

Hemsida

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2022-11-22