Vägar och trafik hösten 1993

SND-ID: SND 0571

Den här studien är en del av samlingen Vägar och trafik

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

In 1993 The Swedish National Road Administration decided to initiate a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and to look into how the products and services of the National Road Administration were received by the users. The first section of the questionnaire includes questions on the respondent´s experiences as a driver: number of miles driven by different types of vehicles annually, type of driving license and for how long the respondent has hold a driving license, and size of car available. Questions on the usage of vehicles includes how dependent the respondent and his/her household is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, reasons for changes in car usage, the most common means of travel to work, shops, on holiday etc., and how often the respondent uses different kinds of roads. Questions on risks in traffic deals with how often the respondent is exposed to different kinds of risks and how dangerous he/she counts them to be. Other questions deals with the traffic environment, how o

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-09-20 – 1993-11-22

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Informationssamhället, Miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Vägar och trafik hösten 1993

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Vägverket. Trafikverket (1997). Vägar och trafik hösten 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000899

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-09-20–1993-11-22
  • Datainsamlare: Nielsen Marketing Research
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 5 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

208

Antal individer/objekt

1735

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06