Vägar och trafik hösten 1993

Den här studien är en del av samlingen Vägar och trafik

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Beskrivning:

In 1993 The Swedish National Road Administration decided to initiate a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and to look into how the products and services of the National Road Administration were received by the users. The first section of the questionnaire includes questions on the respondent´s experiences as a driver: number of miles driven by different types of vehicles annually, type of driving license and for how long the respondent has hold a driving license, and size of car available. Questions on the usage of vehicles includes how dependent the respondent and his/her household is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, reasons for changes in car usage, the most common means of travel to work, shops, on holiday etc., and how often the respondent uses different kinds of roads. Questions on risks in traffic deals with how often the respondent is exposed to different kinds of risks and how dangerous he/she counts them to be. Other questions deals with the traffic environment, how o

... Visa mer..

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Trafikverket

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Identifierare:

SND-ID: SND 0571

Beskrivning:

In 1993 The Swedish National Road Administration decided to initiate a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and to look into how the products and services of the National Road Administration were received by the users. The first section of the questionnaire includes questions on the respondent´s experiences as a driver: number of miles driven by different types of vehicles annually, type of driving license and for how long the respondent has hold a driving license, and size of car available. Questions on the usage of vehicles includes how dependent the respondent and his/her household is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, reasons for changes in car usage, the most common means of travel to work, shops, on holiday etc., and how often the respondent uses different kinds of roads. Questions on risks in traffic deals with how often the respondent is exposed to different kinds of risks and how dangerous he/she counts them to be. Other questions deals with the traffic environment, how o

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-09-20 — 1993-11-22

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

1997-08-12 doi:10.5878/000899

Vägar och trafik hösten 1993

Citeringsförslag:

Vägverket. Trafikverket (1997). Vägar och trafik hösten 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000899

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-09-20 — 1993-11-22

Datainsamlare: Nielsen Marketing Research

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

208

Antal individer/objekt:

1735

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06