Vägar och trafik våren 1994

Den här studien är en del av samlingen Vägar och trafik

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Beskrivning:

This is the second survey in a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and looking into how the products and services of the National Road Administration are received by the users. Questions on the respondent´s experiences as a driver and usage of vehicles includes holding of driving license, number of miles driven by car during the last 12 months, number of miles driven the past winter season, size of car driven, how often the respondent had driven different vehicles during the last 12 months, how dependent the respondent is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, and reasons for changes in car usage. One section of the questionnaire is dedicated to roads; how often the respondent uses different kinds of roads, and how they are graded by the respondents, and in which fields the National Road Administration has to increase or decrease their efforts. For a number of risks in traffic the respondents have to state how dangerous they count them to be. They also have to give their opinion on d

... Visa mer..

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Trafikverket

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Identifierare:

SND-ID: SND 0572

Beskrivning:

This is the second survey in a series of surveys measuring and following up the general public´s experiences and usage of Swedish roads, and looking into how the products and services of the National Road Administration are received by the users. Questions on the respondent´s experiences as a driver and usage of vehicles includes holding of driving license, number of miles driven by car during the last 12 months, number of miles driven the past winter season, size of car driven, how often the respondent had driven different vehicles during the last 12 months, how dependent the respondent is on a car, if the car usage will increase or decrease within the next five years, and reasons for changes in car usage. One section of the questionnaire is dedicated to roads; how often the respondent uses different kinds of roads, and how they are graded by the respondents, and in which fields the National Road Administration has to increase or decrease their efforts. For a number of risks in traffic the respondents have to state how dangerous they count them to be. They also have to give their opinion on d

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994-03-28 — 1994-05-24

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

informationssamhället, miljö och naturvård, TRANSPORT OCH RESOR (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Version 1.0:

1997-08-12 doi:10.5878/000900

Vägar och trafik våren 1994

Citeringsförslag:

Vägverket. Trafikverket (1997). Vägar och trafik våren 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000900

Skapare/primärforskare:

Vägverket

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-03-28 — 1994-05-24

Datainsamlare: Nielsen Marketing Research

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

170

Antal individer/objekt:

2563

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06