Opinioner kring 1991 års skattereform

SND-ID: SND 0601

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Inom forskningsprojektet ”Opinioner kring 1991 års skattereform genomfördes tre undersökningar. Två av dem genomfördes genom tilläggsfrågor i arbetskraftsundersökningarna (AKU) i mars och september 1991 och den tredje genomfördes som en postenkät i september 1992. Från dessa tre undersökningar utformades panelstudier. Frågorna handlar om de svarandes åsikter om skattereformen; om skattereformen ledde till att det var lättare eller svårare att klara av de löpande utgifterna och om de svarande kände sig som vinnare eller förlorare av reformen. Vidare ställdes frågor om skattereformens inflytande på den svenska ekonomin, om reformen gjorde det svårare att undkomma skatt, om fördelningen av skattebördan hade blivit mera rättvis eller orättvis och om vissa grupper i samhället blivit orättvist behandlade av skattereformen. Ett antal frågor ställdes som handlade om vilka åtgärder som var i direkt konsekvens till skattereformen, så som byte av bostad, ökat eller minskat sparande, byte av arbetsplats och ökat eller minskat övertidsarbete. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, medlems

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-64 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-03-01 – 1992-09-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

beskattning

Publikationer
Dataset 1
Opinioner kring 1991 års skattereform, mars 1991

Version 1.0

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, mars 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000889

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01–1992-09-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

56

Antal individer/objekt

3537

Dataset 2
Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991

Version 1.0

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000890

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01–1992-09-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

60

Antal individer/objekt

3439

Dataset 3
Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1992

Version 1.0

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000891

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01–1992-09-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

55

Antal individer/objekt

3267

Dataset 4
Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars och september 1991

Version 1.0

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars och september 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000892

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01–1992-09-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

112

Antal individer/objekt

2304

Dataset 5
Opinioner kring 1991 års skattereform, panel september 1991 och september 1992

Version 1.0

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, panel september 1991 och september 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000893

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01–1992-09-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

111

Antal individer/objekt

1438

Dataset 6
Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars, september 1991 och september 1992

Version 1.0

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars, september 1991 och september 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000894

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01–1992-09-01
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

163

Antal individer/objekt

646

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15