Opinioner kring 1991 års skattereform

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Inom forskningsprojektet ”Opinioner kring 1991 års skattereform genomfördes tre undersökningar. Två av dem genomfördes genom tilläggsfrågor i arbetskraftsundersökningarna (AKU) i mars och september 1991 och den tredje genomfördes som en postenkät i september 1992. Från dessa tre undersökningar utformades panelstudier. Frågorna handlar om de svarandes åsikter om skattereformen; om skattereformen ledde till att det var lättare eller svårare att klara av de löpande utgifterna och om de svarande kände sig som vinnare eller förlorare av reformen. Vidare ställdes frågor om skattereformens inflytande på den svenska ekonomin, om reformen gjorde det svårare att undkomma skatt, om fördelningen av skattebördan hade blivit mera rättvis eller orättvis och om vissa grupper i samhället blivit orättvist behandlade av skattereformen. Ett antal frågor ställdes som handlade om vilka åtgärder som var i direkt konsekvens till skattereformen, så som byte av bostad, ökat eller minskat sparande, byte av arbetsplats och ökat eller minskat övertidsarbete. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, medlems

... Visa mer..

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0601

Beskrivning:

Inom forskningsprojektet ”Opinioner kring 1991 års skattereform genomfördes tre undersökningar. Två av dem genomfördes genom tilläggsfrågor i arbetskraftsundersökningarna (AKU) i mars och september 1991 och den tredje genomfördes som en postenkät i september 1992. Från dessa tre undersökningar utformades panelstudier. Frågorna handlar om de svarandes åsikter om skattereformen; om skattereformen ledde till att det var lättare eller svårare att klara av de löpande utgifterna och om de svarande kände sig som vinnare eller förlorare av reformen. Vidare ställdes frågor om skattereformens inflytande på den svenska ekonomin, om reformen gjorde det svårare att undkomma skatt, om fördelningen av skattebördan hade blivit mera rättvis eller orättvis och om vissa grupper i samhället blivit orättvist behandlade av skattereformen. Ett antal frågor ställdes som handlade om vilka åtgärder som var i direkt konsekvens till skattereformen, så som byte av bostad, ökat eller minskat sparande, byte av arbetsplats och ökat eller minskat övertidsarbete. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, medlems

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-03-01 — 1992-09-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-64 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer, ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Version 1.0:

1998-06-03 doi:10.5878/000889

Dataset 1

Opinioner kring 1991 års skattereform, mars 1991

Citeringsförslag:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, mars 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000889

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

56

Antal individer/objekt:

3537

Version 1.0:

1998-06-05 doi:10.5878/000890

Dataset 2

Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991

Citeringsförslag:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000890

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

60

Antal individer/objekt:

3439

Version 1.0:

1998-06-03 doi:10.5878/000891

Dataset 3

Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1992

Citeringsförslag:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000891

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

55

Antal individer/objekt:

3267

Version 1.0:

1998-06-05 doi:10.5878/000892

Dataset 4

Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars och september 1991

Citeringsförslag:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars och september 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000892

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

112

Antal individer/objekt:

2304

Version 1.0:

1998-06-05 doi:10.5878/000893

Dataset 5

Opinioner kring 1991 års skattereform, panel september 1991 och september 1992

Citeringsförslag:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, panel september 1991 och september 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000893

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

111

Antal individer/objekt:

1438

Version 1.0:

1998-06-04 doi:10.5878/000894

Dataset 6

Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars, september 1991 och september 1992

Citeringsförslag:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars, september 1991 och september 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000894

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

163

Antal individer/objekt:

646

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15