Opinioner kring 1991 års skattereform

Beställ data

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Inom forskningsprojektet ”Opinioner kring 1991 års skattereform genomfördes tre undersökningar. Två av dem genomfördes genom tilläggsfrågor i arbetskraftsundersökningarna (AKU) i mars och september 1991 och den tredje genomfördes som en postenkät i september 1992. Från dessa tre undersökningar utformades panelstudier. Frågorna handlar om de svarandes åsikter om skattereformen; om skattereformen ledde till att det var lättare eller svårare att klara av de löpande utgifterna och om de svarande kände sig som vinnare eller förlorare av reformen. Vidare ställdes frågor om skattereformens inflytande på den svenska ekonomin, om reformen gjorde det svårare att undkomma skatt, om fördelningen av skattebördan hade blivit mera rättvis eller orättvis och om vissa grupper i samhället blivit orättvist behandlade av skattereformen. Ett antal frågor ställdes som handlade om vilka åtgärder som var i direkt konsekvens till skattereformen, så som byte av bostad, ökat eller minskat sparande, byte av arbetsplats och ökat eller minskat övertidsarbete. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, medlems

... Visa mer..

Ämnesområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0601

Beskrivning

Inom forskningsprojektet ”Opinioner kring 1991 års skattereform genomfördes tre undersökningar. Två av dem genomfördes genom tilläggsfrågor i arbetskraftsundersökningarna (AKU) i mars och september 1991 och den tredje genomfördes som en postenkät i september 1992. Från dessa tre undersökningar utformades panelstudier. Frågorna handlar om de svarandes åsikter om skattereformen; om skattereformen ledde till att det var lättare eller svårare att klara av de löpande utgifterna och om de svarande kände sig som vinnare eller förlorare av reformen. Vidare ställdes frågor om skattereformens inflytande på den svenska ekonomin, om reformen gjorde det svårare att undkomma skatt, om fördelningen av skattebördan hade blivit mera rättvis eller orättvis och om vissa grupper i samhället blivit orättvist behandlade av skattereformen. Ett antal frågor ställdes som handlade om vilka åtgärder som var i direkt konsekvens till skattereformen, så som byte av bostad, ökat eller minskat sparande, byte av arbetsplats och ökat eller minskat övertidsarbete. Bakgrundsvariabler inkluderar information om kön, ålder, medlems

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-03-01 — 1992-09-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-64 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Ekonomiska förhållanden och indikatorer, Ekonomiska system och ekonomisk utveckling (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Opinioner kring 1991 års skattereform, mars 1991

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). <em>Opinioner kring 1991 års skattereform, mars 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000889">https://doi.org/10.5878/000889</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

56

Antal individer/objekt

3537

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). <em>Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000890">https://doi.org/10.5878/000890</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

60

Antal individer/objekt

3439

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1992

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). <em>Opinioner kring 1991 års skattereform, september 1992</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000891">https://doi.org/10.5878/000891</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

55

Antal individer/objekt

3267

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars och september 1991

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). <em>Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars och september 1991</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000892">https://doi.org/10.5878/000892</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

112

Antal individer/objekt

2304

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Opinioner kring 1991 års skattereform, panel september 1991 och september 1992

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). <em>Opinioner kring 1991 års skattereform, panel september 1991 och september 1992</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000893">https://doi.org/10.5878/000893</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

111

Antal individer/objekt

1438

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars, september 1991 och september 1992

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1998). <em>Opinioner kring 1991 års skattereform, panel mars, september 1991 och september 1992</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000894">https://doi.org/10.5878/000894</a>

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-03-01 — 1992-09-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

163

Antal individer/objekt

646

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15