Mediebarometern 1993

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0619

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-01-01 — 1993-12-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 3-99 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1995) Mediebarometern 1979-1994. Rapport nr 48. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1993) Mediebarometern 1993. Stockholm: Sveriges Radio

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2000-08-01 doi:10.5878/001021

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1993

Citering:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2000). Mediebarometern 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001021

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01-01 — 1993-12-01

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

75

Antal individer/objekt:

3777