Journalist 2005

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Journalist 2005 är den femte undersökningen i serien som genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Den första undersökningen gjordes 1989.

Under de år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Det främsta syftet med journalistundersökningarna är ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under denna omdaning av det svenska medielandskapet. Många frågor i undersökningarna ställs därför på samma sätt som i den första undersökningen från 1989.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0628

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Beskrivning:

Journalist 2005 är den femte undersökningen i serien som genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Den första undersökningen gjordes 1989.

Under de år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Det främsta syftet med journalistundersökningarna är ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under denna omdaning av det svenska medielandskapet. Många frågor i undersökningarna ställs därför på samma sätt som i den första undersökningen från 1989.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005 — 2005

Instrument:

Frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet till 2005 års journaliststudie består av 2000 individer, som obundet slumpmässigt valts ut ur Svenska Journalistförbundets medlemsregister. Urvalet omfattar inte pensionärer, studerandemedlemmar eller informatörer. Det innebär att omkring var åttonde aktiv medlem i SJF har fått enkäten. Utav de 2000 slumpmässigt utvalda individerna var det naturliga bortfallet 146 personer, vilket resulterade i ett nettourval om 1854 individer.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K (ed.) 2007, Den svenska journalistkåren. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 48
Libris Swepub Till lärosätets (gu) databas

Andersson, U 2009, Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska journalister. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 55
Swepub Till lärosätets (gu) databas Google Books

Andersson, U 2008, 'Journalists' attitudes to readership studies: a study of newspaper journalists and editors-in-chief in Sweden' Paper presented at, Aten, Greece, 19-05-08 - 22-05-08,

Wiik, J 2010, Journalism in transition: the professional identity of Swedish journalists. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 59
Libris Swepub Till lärosätets (gu) databas Google Books

Jenny Wiik (2009) Identities under construction: professional journalism in a phase of destabilization, International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, 19:2, 351-365, DOI:10.1080/03906700902833676
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Journalist 2005

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). Journalist 2005. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002166

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-29 — 2006-01-09

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Urvalsstorlek: 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Självadministrerat frågeformulär följt av tre skriftliga påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-09-29 — 2006-01-09

Variabler:

515

Antal individer/objekt:

1102

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

59%