Journalist 2005

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Journalist 2005 är den femte undersökningen i serien som genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Den första undersökningen gjordes 1989.

Under de år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Det främsta syftet med journalistundersökningarna är ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under denna omdaning av det svenska medielandskapet. Många frågor i undersökningarna ställs därför på samma sätt som i den första undersökningen från 1989.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Ämnesområde:

media, informationssamhället, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0628

Beskrivning:

Journalist 2005 är den femte undersökningen i serien som genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Den första undersökningen gjordes 1989.

Under de år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Det främsta syftet med journalistundersökningarna är ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under denna omdaning av det svenska medielandskapet. Många frågor i undersökningarna ställs därför på samma sätt som i den första undersökningen från 1989.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005 — 2005

Instrument:

Frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, informationssamhället, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, U 2008, 'Journalists' attitudes to readership studies: a study of newspaper journalists and editors-in-chief in Sweden' Paper presented at, Aten, Greece, 19-05-08 - 22-05-08,

Wiik, J 2010, Journalism in transition: the professional identity of Swedish journalists. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 59
Google Books Swepub Till lärosätets (gu) databas Libris
ISSN: 1101-4652
ISBN: 9789188212801

Andersson, U 2009, Journalister och deras publik: förhållningssätt bland svenska journalister. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 55
Swepub Till lärosätets (gu) databas Google Books
ISSN: 1101-465
ISBN: 9789188212740

Asp, K (ed.) 2007, Den svenska journalistkåren. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborg. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation, no. 48
Swepub Till lärosätets (gu) databas Libris
ISSN: 1101-4652
ISBN: 978-91-88212-01-6

Jenny Wiik (2009) Identities under construction: professional journalism in a phase of destabilization, International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie, 19:2, 351-365, DOI:10.1080/03906700902833676
Swepub Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2014-09-04 doi:10.5878/002166

Journalist 2005

Citeringsförslag:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). Journalist 2005. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002166

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09-29 — 2006-01-09

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Urvalsstorlek: 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Självadministrerat frågeformulär följt av tre skriftliga påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2005-09-29 — 2006-01-09

Variabler:

515

Antal individer/objekt:

1102

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

59%

Publicerad: 2010-06-01
Senast uppdaterad: 2019-10-18