Den nationella SOM-undersökningen 1998

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den trettonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 1998 var den första SOM-undersökning som genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle, medan Riks-2 har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En tredjedel av frågor är gemensamma för båda frågeformulären och kan därmed bearbetas med dubbel urvalsstorlek.

I Riks-SOM 1998 omfattar båda formulären sju olika frågeområden. Båda formulären omfattar frågeområdena: massmedier; politik och samhälle; fritid; samt bakgrundsfrågor. Politikformuläret (Riks-1) innehåller även: Sveriges förhållande till omvärlden; energi, kärnkraft, bilism och miljö; samt medievanor. Medieformuläret (Riks-2) tar också upp: hälsa och hälsorisker; radio, tv och andra medier; samt bibli

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
allmän hälsa och välbefinnande, media, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0739

Alternativ titel:

Riks-SOM 1998

Beskrivning:

Detta är den trettonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 1998 var den första SOM-undersökning som genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle, medan Riks-2 har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En tredjedel av frågor är gemensamma för båda frågeformulären och kan därmed bearbetas med dubbel urvalsstorlek.

I Riks-SOM 1998 omfattar båda formulären sju olika frågeområden. Båda formulären omfattar frågeområdena: massmedier; politik och samhälle; fritid; samt bakgrundsfrågor. Politikformuläret (Riks-1) innehåller även: Sveriges förhållande till omvärlden; energi, kärnkraft, bilism och miljö; samt medievanor. Medieformuläret (Riks-2) tar också upp: hälsa och hälsorisker; radio, tv och andra medier; samt bibli

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998

Instrument:

Sammanslaget frågeformulär (1-2) (Frågeformulär)

Frågeformulär (politik) (Frågeformulär)

Frågeformulär (massmedia) (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-80 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Frågorna 28-32, 34 i blå enkät (57 i brun) ingår ej.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
allmän hälsa och välbefinnande, media, politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (1999) Ljusnande framtid : SOM-undersökningen 1998. SOM report no. 22. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-973670-1-X .
Libris SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-1-X

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM Institute.

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Oscarsson, Henrik (ed.) (2003) Demokratitrender. SOM report no. 32. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-02-6.
SOM-institutets bokserie Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-02-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2011-01-14 doi:10.5878/002350

Variabel tillagd : Frågorna 69-73 och bakgrundsvariabler

Version 1.0:

2002-02-01 doi:10.5878/002349

Den nationella SOM-undersökningen 1998

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002350

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 — 1999-01-27

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

790

Antal individer/objekt:

3561

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23