Mediebarometern 1999

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Ämnesområde

Media, Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0744

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-01-01 — 1999-12-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Informationssamhället (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Nordicom (2000) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1999. MedieNotiser, No. 1, 2000. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Mediebarometern 1999

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2001). <em>Mediebarometern 1999</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000978">https://doi.org/10.5878/000978</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-01 — 1999-12-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

372

Antal individer/objekt

2316

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2001). <em>Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000979">https://doi.org/10.5878/000979</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-01 — 1999-12-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

79

Antal individer/objekt

2399

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15