Mediebarometern 1999

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0744

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-01-01 — 1999-12-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom (2000) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1999. MedieNotiser, Nr. 1, 2000. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2001-10-10 doi:10.5878/000978

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0744-001

Mediebarometern 1999

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2001). Mediebarometern 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000978

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-01 — 1999-12-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

372

Antal individer/objekt:

2316

Version 1.0:

2001-10-10 doi:10.5878/000979

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0744-002

Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2001). Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000979

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-01 — 1999-12-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

79

Antal individer/objekt:

2399