Mediebarometern 1999

SND-ID: SND 0744

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-01-01 – 1999-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Nordicom (2000) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1999. MedieNotiser, No. 1, 2000. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Mediebarometern 1999

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2001). Mediebarometern 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000978

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-01–1999-12-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

372

Antal individer/objekt

2316

Dataset 2
Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2001). Mediebarometern 1999 - Radiokanalsundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000979

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-01–1999-12-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

79

Antal individer/objekt

2399

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15