Välfärdsstatsundersökningen 1997

SND-ID: SND 0792

Den här studien är en del av samlingen Välfärdsstatsundersökningarna

Alternativ titel

Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 1997

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna undersökning är en uppföljning av två tidigare undersökningar genomförda 1986 och 1992. Ett antal av undersökningens frågor återfinns också i 1996 års ISSP-undersökning. Respondenterna fick för ett antal påståenden, hämtade från den aktuella svenska debatten, ange om man instämde eller ej. Därutöver fick man ange sin inställning till, och erfarenhet av, offentliga utgifter och social service, hur man anser olika verksamheter ska finansieras och vilka som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter. Ett antal frågor berör socialförsäkringar och hur ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Respondenterna fick även ange hur vanligt man tror det är att sociala bidrag och tjänster missbrukas och vilka egna erfarenheter man haft av social service. En serie frågor berörde sannolikheten för att man själv kommer att råka ut för en situation där privatekonomin kommer att påverkas negativt, och om man känner ett behov av att komplettera det offentliga välfärdssystemet med egna privata försäkringar. En serie frågor behandlade åsikter

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-76 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-09-01 – 1997-11-03

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Grape, L. (2009) En sjukförsäkring som ger trygghet? Om tilltro till försäkringen och åsikter om den. Arbetslivsenheten, Landsorganisationen i Sverige
Google Books
ISBN: 9789156625596

Eger, M A. Even in Sweden: The effect of immigration on support for welfare state spending. Studentarbete vid Department of Sociology, University of Washington

Hjerm, M., & Svallfors, S. (1998) Åsikter om skatter och offentliga sektorn 1997 : kodbok for maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Välfärdsstatsundersökningen 1997

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Jonas Edlund, Stefan Svallfors. Umeå universitet (2007). Välfärdsstatsundersökningen 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002650

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01–1997-11-03
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

121

Antal individer/objekt

1191

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

66,8 (viktad)

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-03