Mediebarometern 2002

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.
I Mediebarometern 2002 tillfrågades respondenterna om hur man dagen innan intervjun tagit del av radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, CD, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, reklam och ny medieteknik. De personer som angav att de använt något av dessa medier tillfrågades om hur mycket tid man lagt ned på respektive massmedium. De personer som angivit att man inte läst eller tittat i en veckotidning eller tidskrift föregående dag tillfrågades om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex dagarna.
TV-tittarna tillfrågades vilka kanaler de tittat på och videoanvändarna fick ange om de tittat på ett inspelat program, en hyrd film eller en film man köpt. Samtliga respondenter tillfrågades om man föregående dag läst: morgontidning,

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: SND 0804

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.
I Mediebarometern 2002 tillfrågades respondenterna om hur man dagen innan intervjun tagit del av radio, TV, text-TV, video, bio, ljudkassett, CD, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, reklam och ny medieteknik. De personer som angav att de använt något av dessa medier tillfrågades om hur mycket tid man lagt ned på respektive massmedium. De personer som angivit att man inte läst eller tittat i en veckotidning eller tidskrift föregående dag tillfrågades om man i så fall gjort detta under någon av de föregående sex dagarna.
TV-tittarna tillfrågades vilka kanaler de tittat på och videoanvändarna fick ange om de tittat på ett inspelat program, en hyrd film eller en film man köpt. Samtliga respondenter tillfrågades om man föregående dag läst: morgontidning,

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002-02-03 — 2002-12-12

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
2002 års undersökning har bestått av två delurval. Urvalet av svarspersoner för första halvåret har varit baserat på ett obundet slumpmässigt urval av personer mantalskrivna i Sverige. Urvalet har telefonnummersatts. Totalt kunde närmare 70 procent av urvalet telefonnummersättas. Några större avvikelser i fråga om kön och bostadsort kunde inte noteras. Av det telefonnummersatta urvalet erhölls svar från 75 procent (1 688 personer). För andra halvåret användes ett telefonnummerbaserat slumpmässigt urval (random digit dialing) riktat till den i hushållet som senast fyllde år.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom (2003) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2002. MedieNotiser, Nr. 1, 2003. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2004-10-25 doi:10.5878/000867

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 2002

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2004). Mediebarometern 2002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000867

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002-02-03 — 2002-12-12

Datainsamlare: Svenska Gallupinstitutet AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

637

Antal individer/objekt:

3370