VALU 2003 - SVT:s vallokalsundersökning EMU-valet 2003

SND-ID: SND 0806

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Alternativ titel

VALU03

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Beskrivning

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till folkomröstningen om ett svenskt deltagande i den europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) den 14 september 2003. Frågan som väljarna tog ställning till var: "Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?"

Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten valdes 40 poströstningsställen ut för att ingå i VALU 2003. Vid de utvalda poströstningsställena fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 1-13 september 2003 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 14 september 2003, genomfördes undersökningen i 80 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i två regioner utvaldes färre valdistrikt än i de övriga två regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 80 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde tre timmar. Passens start- och slutpunkt valdes slumpmässigt.

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-09-01 – 2003-09-14

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Swepub | Till lärosätets (gu) databas | Libris

Gaynor, D. Keil, K. och Sheahan, L. (2008) Why did people in Lund vote "Yes" in the 2003 Swedish Euro Adoption Referendum? Studentarbete vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
VALU 2003 - SVT:s vallokalsundersökning EMU-valet 2003

Version 2.0

2014-09-09
https://doi.org/10.5878/002180

Harmonisering av missing data koder : Uppgift saknas=999

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Torbjörn Thedéen, Hans Hernborn, Per Näsman. Sveriges Television AB (2014). VALU 2003 - SVT:s vallokalsundersökning EMU-valet 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002180

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Thedéen - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-01–2003-09-14
  • Datainsamlare: Sveriges Television AB
  • Instrument: VALU 2003EMU (Frågeformulär)
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

43

Antal individer/objekt

10732

Hemsida

Publicerad: 2004-05-01
Senast uppdaterad: 2022-11-22