Folkomröstningsundersökningen 2003

SND-ID: SND 0814

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Alternativ titel

FU03

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

In conjunction with the referendum on Swedish membership of the European monetary Union (EMU) an election study was carried out in collaboration between Statistics Sweden and the Department of Political Science at Göteborg University.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksdagen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 2003

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-08-11

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (eds.) (2004) Kampen om euron. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-15-2.
Swepub | Libris | Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89246-15-2
ISSN: 0347-9366

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris | Läs fulltext
ISBN: 978-90-8964-450-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Folkomröstningsundersökningen 2003

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (2006). Folkomröstningsundersökningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000868

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Variabler

436

Antal individer/objekt

2947

Dataset 2
Panel Valundersökningen 2002 - Folkomröstningsundersökningen 2003

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (2006). Panel Valundersökningen 2002 - Folkomröstningsundersökningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/r2g4-vv77

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Publicerad: 2005-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06