Folkomröstningsundersökningen 2003

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

In conjunction with the referendum on Swedish membership of the European monetary Union (EMU) an election study was carried out in collaboration between Statistics Sweden and the Department of Political Science at Göteborg University.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0814

Alternativ titel:

FU03

Beskrivning:

In conjunction with the referendum on Swedish membership of the European monetary Union (EMU) an election study was carried out in collaboration between Statistics Sweden and the Department of Political Science at Göteborg University.

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003-08-11

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 2003

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Riksdagen

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val, regering, politiska system och organisationer, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (eds.) (2004) Kampen om euron. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-15-2.
Swepub Till lärosätets (gu) databas Libris
ISBN: 91-89246-15-2
ISSN: 0347-9366

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Läs fulltext Libris
ISBN: 978-90-8964-450-3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2006-06-28 doi:10.5878/000868

Dataset 1

Folkomröstningsundersökningen 2003

Citeringsförslag:

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2006). Folkomröstningsundersökningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000868

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

436

Antal individer/objekt:

2947

Dataset 2

Panel Valundersökningen 2002 - Folkomröstningsundersökningen 2003

Skapare/primärforskare:

Statistiska centralbyrån

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2005-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06