Folkomröstningsundersökningen 2003

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

In conjunction with the referendum on Swedish membership of the European monetary Union (EMU) an election study was carried out in collaboration between Statistics Sweden and the Department of Political Science at Göteborg University.

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0814

Alternativ titel:

FU03

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

In conjunction with the referendum on Swedish membership of the European monetary Union (EMU) an election study was carried out in collaboration between Statistics Sweden and the Department of Political Science at Göteborg University.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003-08-11

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 2003

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Riksdagen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören (red.) (2004). Kampen om euron. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. ISBN: 91-89246-15-2.
Swepub Libris Till lärosätets (gu) databas

Arndt, C. (2013). The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy's Transformation and its Political Costs. Amsterdam University Press.
Libris Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-06-28 doi:10.5878/000868

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0814-001

Folkomröstningsundersökningen 2003

Citering:

Sören Holmberg, Henrik Ekengren Oscarsson, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2006). Folkomröstningsundersökningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000868

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

436

Antal individer/objekt:

2947

Dataset SND 0814-002

Panel Valundersökningen 2002 - Folkomröstningsundersökningen 2003

Dataformat / datastruktur:

Numeriska