Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003

Skapare/primärforskare:

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Beskrivning:

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA, allmän hälsa och välbefinnande, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Skapare/primärforskare:

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Medverkande:

Södersjukhuset

Identifierare:

SND-ID: SND 0833

Beskrivning:

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — 2003

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Analysenhet:

Population:

Personal från röntgenavdelningen vid Södersjukhuset Stockholm.

Ämnesområde:

HÄLSA, allmän hälsa och välbefinnande, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 2.0:

2013-11-15 doi:10.5878/001588

Version 1.0:

2009-09-07 doi:10.5878/001095

Dataset 1

Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Före

Citeringsförslag:

Lars Lindbeck. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2013). Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Före. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001588

Skapare/primärforskare:

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — 2001

Variabler:

362

Antal individer/objekt:

119

Version 2.0:

2013-11-15 doi:10.5878/001589

Version 1.0:

2009-09-07 doi:10.5878/001096

Dataset 2

Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Efter

Citeringsförslag:

Lars Lindbeck. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2013). Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Efter. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001589

Skapare/primärforskare:

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

228

Antal individer/objekt:

170

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05