Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Beskrivning

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen

... Visa mer..

Ämnesområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Medverkande

Södersjukhuset

Identifierare

SND-ID: SND 0833

Beskrivning

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 — 2003

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Analysenhet

Population

Personal från röntgenavdelningen vid Södersjukhuset Stockholm.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

HÄLSA, Allmän hälsa och välbefinnande, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Hälsovetenskap, Arbetsmedicin och miljömedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Före

Citering

Lars Lindbeck. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2013). <em>Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Före</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001588">https://doi.org/10.5878/001588</a>

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 — 2001

Variabler

362

Antal individer/objekt

119

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Efter

Citering

Lars Lindbeck. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2013). <em>Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Efter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001589">https://doi.org/10.5878/001589</a>

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

228

Antal individer/objekt

170

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05