Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003

SND-ID: SND 0833

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Beskrivning

Digitaliseringen av Södersjukhuset i Stockholm innebar samordning av röntgenavdelningen med röntgenavdelningen vid Sachsska barnsjukhuset, de nukleärmedicinska verksamheterna vid Avdelningen för Sjukhusfysik och Fysiologiska kliniken till BildDiagnostiskt Centrum (BDC) i anslutning till akutmottagningen. Röntgen- och bildverksamhet är sedan våren 2002 samlad i helt nya lokaler. Den nya avdelningen har medfört förändrad arbetsorganisationen och ett delvis förändrat arbetsinnehåll för arbetstagarna. Det har varit stora förväntningar på förändringsarbetet, med förhoppningar om att det skall medföra väsentliga förbättringar för arbetsmiljön. De radiologiska informationssystemen (RIS och PACS) är utformade så att den tidigare personalkrävande, och många gånger fysiskt tunga, manuella hanteringen av dokument och bilder till stor del automatiseras. För en stor del av personalen innebär förändringen att en betydande del av arbetstiden går till datorarbete. Arbetsförhållandena vid röntgenavdelningen studerades med hjälp av b.l.a. enkäter och observationer dels före förändringen, dels efter. Planeringen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Medverkande

Södersjukhuset

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personal från röntgenavdelningen vid Södersjukhuset Stockholm.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – 2003

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Före

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Lars Lindbeck. Arbetslivsinstitutet (2013). Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Före. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001588

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – 2001

Variabler

362

Antal individer/objekt

119

Dataset 2
Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Efter

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Lars Lindbeck. Arbetslivsinstitutet (2013). Utvärdering av förändringsarbetet vid inrättandet av ett nytt bilddiagnostiskt centrum vid Södersjukhuset, 2001-2003 - Efter. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/001589

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lindbeck - Arbetslivsinstitutet, Enheten för organisation och hälsa i tjänstearbete

Variabler

228

Antal individer/objekt

170

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05