Mediebarometern 2007

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0873

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Datainsamling genomfördes under 42 slumpmässigt utvalda dagar under perioderna 31/1 till 13/6 och 19/8 till 12/12 2007. Urvalet av intervjudagar stratifierades för att uppnå en jämn fördelning mellan olika veckodagar, vilket innebär att intervjuerna genomförts under 6 över året utspridda måndagar, tisdagar, onsdagar o s v. Urvalet bestod av ett obundet slumpmässigt individurval av Sveriges befolkning i åldern 9 till 79 år. Urvalet drogs ur befolkningsregister och omfattade 7 154 personer boende i Sverige. Bortfall bestående av ej telefonnummersatta urvalsenheter, felaktiga nummer, ej målgrupp och bortresta under hela perioden osv, gav ett nettourval på 6 419 personer. Av dessa har intervjuer genomförts med 4 187 personer. Detta betyder att undersökningen har en svarsfrekvens på 65 procent. Andelen uttalade svarsvägrare uppgick till 16 procent medan resterande bortfall består av ej anträffade, korttidssjuka mm.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom Sverige. 2008. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2007. Nordicom Sverige. ISBN: 978-91-89471-62-7.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2010-10-19 doi:10.5878/002333

Mediebarometern 2007

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2010). Mediebarometern 2007. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002333

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-01-31 — 2007-06-13

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-08-19 — 2007-12-12

Datainsamlare: Pilen Affärsutveckling AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007-01-31 — 2007-12-12

Variabler:

631

Antal individer/objekt:

4187

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

65