Norrländsk regionstudie 2008

Skapare/primärforskare:

Anders Lidström - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Syftet med enkäten är att fånga in medborgarnas perspektiv på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr. Formuläret innehåller frågor om bl.a. hemmahörighet och identitet, regionalisering och demokrati, lokala och regionala utvecklingsförutsättningar, hälso- och sjukvård samt hur man ser på globaliseringen. Enkäten har utformats i två versioner för de boende i var och en av de båda planerade regionerna, eftersom några frågor är specifika för resp region. Undersökningens genomförande och till en del även frågornas innehåll har samordnats med liknande undersökningar i Skåne och Västra Götaland. Avsikten är att därigenom göra det möjligt att jämföra regionaliseringarna i södra, västra och norra Sverige. Tanken är också att denna studie skall kunna följas upp med liknande undersökningar framöver för att kunna analysera förändringar över tid i fråga om t.ex. regional identitet och demokrati.

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, socialt beteende och attityder, kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Anders Lidström - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0884

Beskrivning:

Syftet med enkäten är att fånga in medborgarnas perspektiv på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr. Formuläret innehåller frågor om bl.a. hemmahörighet och identitet, regionalisering och demokrati, lokala och regionala utvecklingsförutsättningar, hälso- och sjukvård samt hur man ser på globaliseringen. Enkäten har utformats i två versioner för de boende i var och en av de båda planerade regionerna, eftersom några frågor är specifika för resp region. Undersökningens genomförande och till en del även frågornas innehåll har samordnats med liknande undersökningar i Skåne och Västra Götaland. Avsikten är att därigenom göra det möjligt att jämföra regionaliseringarna i södra, västra och norra Sverige. Tanken är också att denna studie skall kunna följas upp med liknande undersökningar framöver för att kunna analysera förändringar över tid i fråga om t.ex. regional identitet och demokrati.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008-09-22 — 2009-02-16

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Norra Sverige - Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Medborgare i de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) i åldersintervallet 15-84 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, socialt beteende och attityder, kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lidström, A. (ed) (2009) Kan Norra Sverige regionaliseras? Beslutsprocesser och medborgarperspektiv. Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet 2009:2. Umeå: Department of Political Science. ISBN 978-91-7264-864-7.
Till lärosätets (umu) databas Swepub
ISBN: 978-91-7264-864-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2011-01-31 doi:10.5878/002384

Version 1.0:

2010-08-27 doi:10.5878/002383

Norrländsk regionstudie 2008

Citeringsförslag:

Anders Lidström. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2011). Norrländsk regionstudie 2008. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002384

Skapare/primärforskare:

Anders Lidström - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-22 — 2009-02-16

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

543

Antal individer/objekt:

2392

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

64

Publicerad: 2010-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22