Norrländsk regionstudie 2008

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Anders Lidström - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Syftet med enkäten är att fånga in medborgarnas perspektiv på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr. Formuläret innehåller frågor om bl.a. hemmahörighet och identitet, regionalisering och demokrati, lokala och regionala utvecklingsförutsättningar, hälso- och sjukvård samt hur man ser på globaliseringen. Enkäten har utformats i två versioner för de boende i var och en av de båda planerade regionerna, eftersom några frågor är specifika för resp region. Undersökningens genomförande och till en del även frågornas innehåll har samordnats med liknande undersökningar i Skåne och Västra Götaland. Avsikten är att därigenom göra det möjligt att jämföra regionaliseringarna i södra, västra och norra Sverige. Tanken är också att denna studie skall kunna följas upp med liknande undersökningar framöver för att kunna analysera förändringar över tid i fråga om t.ex. regional identitet och demokrati.

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Socialt beteende och attityder, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Skapare/primärforskare

Anders Lidström - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare

SND-ID: SND 0884

Beskrivning

Syftet med enkäten är att fånga in medborgarnas perspektiv på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr. Formuläret innehåller frågor om bl.a. hemmahörighet och identitet, regionalisering och demokrati, lokala och regionala utvecklingsförutsättningar, hälso- och sjukvård samt hur man ser på globaliseringen. Enkäten har utformats i två versioner för de boende i var och en av de båda planerade regionerna, eftersom några frågor är specifika för resp region. Undersökningens genomförande och till en del även frågornas innehåll har samordnats med liknande undersökningar i Skåne och Västra Götaland. Avsikten är att därigenom göra det möjligt att jämföra regionaliseringarna i södra, västra och norra Sverige. Tanken är också att denna studie skall kunna följas upp med liknande undersökningar framöver för att kunna analysera förändringar över tid i fråga om t.ex. regional identitet och demokrati.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-09-22 — 2009-02-16

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län

Geografisk beskrivning: Norra Sverige - Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Analysenhet

Population

Medborgare i de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) i åldersintervallet 15-84 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Socialt beteende och attityder, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Lidström, A. (ed) (2009) Kan Norra Sverige regionaliseras? Beslutsprocesser och medborgarperspektiv. Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet 2009:2. Umeå: Department of Political Science. ISBN 978-91-7264-864-7.
Swepub Till lärosätets (umu) databas
ISBN: 978-91-7264-864-7

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Norrländsk regionstudie 2008

Citeringsförslag

Anders Lidström. Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2011). <em>Norrländsk regionstudie 2008</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002384">https://doi.org/10.5878/002384</a>

Skapare/primärforskare

Anders Lidström - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-09-22 — 2009-02-16

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

543

Antal individer/objekt

2392

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

64

Publicerad: 2010-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-22