DEFRAM - Databas för Effektivare FRAMtagning av energikartläggningar

Skapare/primärforskare:

Eva Blomqvist - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Patrik Thollander - Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Beskrivning:

DEFRAM är ett projekt finansierat av Energimyndigheten. Projektet startade den 10:e december 2012 och avslutades den 10:e maj 2013. Projektet drevs vid Linköpings universitet och involverar forskare från avdelningen för Energisystem (Patrik Thollander) och institutionen för datavetenskap (Eva Blomqvist), samt genomfördes i nära samarbete med Energimyndigheten. Projektledare är Eva Blomqvist, Linköpings universitet.

Projektet har utgått från (1) IAC: s (Industrial Assessment Center) databas med 160 000 åtgärder, (2) PFEs åtgärder från första programperioden, samt (3) resultatet från Energimyndighetens energikartläggningsstöd, de s.k. energikartläggningcheckerna (EKC), under 2011-2012. För att demonstrera användarnyttan och användbarheten i att länka samman dessa datakällor har en OWL-vokabulär, d v s en ny gemensam datamodell, byggts upp för att representera dataelementen, och större delen av dessa data har sedan överförts till formatet RDF, strukturerat enligt den nya vokabulären.

För att kunna länka samman de olika datakällorna har ett antal manuella mappningar fått genomföras. Bland

... Visa mer..

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Linköpings universitet

Skapare/primärforskare:

Eva Blomqvist - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Patrik Thollander - Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Identifierare:

SND-ID: SND 0935

Alternativ titel:

DEFRAM

Beskrivning:

DEFRAM är ett projekt finansierat av Energimyndigheten. Projektet startade den 10:e december 2012 och avslutades den 10:e maj 2013. Projektet drevs vid Linköpings universitet och involverar forskare från avdelningen för Energisystem (Patrik Thollander) och institutionen för datavetenskap (Eva Blomqvist), samt genomfördes i nära samarbete med Energimyndigheten. Projektledare är Eva Blomqvist, Linköpings universitet.

Projektet har utgått från (1) IAC: s (Industrial Assessment Center) databas med 160 000 åtgärder, (2) PFEs åtgärder från första programperioden, samt (3) resultatet från Energimyndighetens energikartläggningsstöd, de s.k. energikartläggningcheckerna (EKC), under 2011-2012. För att demonstrera användarnyttan och användbarheten i att länka samman dessa datakällor har en OWL-vokabulär, d v s en ny gemensam datamodell, byggts upp för att representera dataelementen, och större delen av dessa data har sedan överförts till formatet RDF, strukturerat enligt den nya vokabulären.

För att kunna länka samman de olika datakällorna har ett antal manuella mappningar fått genomföras. Bland

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-12-10 — 2013-05-10

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Sverige och USA

Finansiering:

Energimyndigheten — dnr 2012-005142

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Blomqvist, E. & Thollander, P. Databas för Effektivare FRAMtagning av åtgärdsförslag vid energikartläggningar - Slutrapport. Linköpings universitet
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2014-03-21 doi:10.5878/001674

Ladda ner data:

DEFRAM

Citeringsförslag:

Eva Blomqvist, Patrik Thollander. Linköpings universitet (2014). DEFRAM. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001674

Skapare/primärforskare:

Eva Blomqvist - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Patrik Thollander - Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Beskrivning:

Materialet består i huvudsak av två olika typer av data. Dels mätningar av sparad energi och dels åtgärdsförslag (förslagna åtgärder vid energikartläggningar och deras beräknade kostnader och uppskattade framtida besparingar).

Data för direkt nedladdning består av 6 stycken datafiler i rdf-format samt tillhörande dokumentation.

Resultatet av detta arbete publiceras genom en s.k. SPARQL endpoint, som ger direkt tillgång till de länkade data som finns lagrade i ett underliggande "triple store".

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2014-03-21
Senast uppdaterad: 2017-10-27