ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet

SND-ID: SND 1002

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2015 är ”Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jäm

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Internationell politik och organisationer, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet

Ladda ner data

Version 2.0

2017-02-24
https://doi.org/10.5878/002883

Variabel korrigerad

... Visa mer..

Citering

Jonas Edlund. Umeå universitet (2017). ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002883

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-04-01 – 2016-05-11

Insamlingsmetod

Enkät via post med tre påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-04-01–2016-05-11
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

147

Antal individer/objekt

1162

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

39.5%

Publicerad: 2017-01-31
Senast uppdaterad: 2019-11-18