ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2015 är ”Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jäm

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1002

Syfte:

ISSP har som syfte att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Studien för 2015 undersöker åsikter om jobben och arbetslivet.

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2015 är ”Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jäm

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Version 2.0:

2017-02-24 doi:10.5878/002883

Variabel korrigerad

Version 1.0:

2017-01-25 doi:10.5878/002857

ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet

Citering:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2017). ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002883

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-04-01 — 2016-05-11

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Enkät via post med tre påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-04-01 — 2016-05-11

Variabler:

147

Antal individer/objekt:

1162

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

39,5%