ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2015 är ”Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jäm

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1002

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2015 är ”Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jäm

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 2.0:

2017-02-24 doi:10.5878/002883

Variabel korrigerad

Version 1.0:

2017-01-25 doi:10.5878/002857

Ladda ner data:

ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet

Citeringsförslag:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2017). ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002883

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-04-01 — 2016-05-11

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Enkät via post med tre påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-04-01 — 2016-05-11

Variabler:

147

Antal individer/objekt:

1162

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

39,5%

Publicerad: 2017-01-31
Senast uppdaterad: 2019-11-18