Var är ditt Stockholm?

Skapare/primärforskare:

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Beskrivning:

Studie "Var är ditt Stockholm" är en Public Participatory GIS (PPGIS) surveyundersökning kring emotionella, sociala och miljörelaterade aspekter. Den socioekonomiska bilden av Stockholm som framgår av data kan användas för en rad olika ändamål. från analys av vardagliga rutiner, till där människor i Stockholm ansluter till den gröna infrastrukturen.

Skapare/primärforskare:

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Identifierare:

SND-ID: SND 1030

Beskrivning:

Studie "Var är ditt Stockholm" är en Public Participatory GIS (PPGIS) surveyundersökning kring emotionella, sociala och miljörelaterade aspekter. Den socioekonomiska bilden av Stockholm som framgår av data kan användas för en rad olika ändamål. från analys av vardagliga rutiner, till där människor i Stockholm ansluter till den gröna infrastrukturen.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-05-30 — 2016-12-30

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Stockholms län

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Län

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Version 1.0:

2017-09-25 doi:10.5878/002916

Dataset SND 1030-001

Var är ditt Stockholm- bakgrundsinformation

Citering:

Matteo Giusti, Stephan Barthel, Karl Samuelsson. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2017). Var är ditt Stockholm- bakgrundsinformation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002916

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-05-30 — 2016-12-30

Antal svar: 833

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-05-30 — 2016-05-30

Variabler:

38

Antal individer/objekt:

833

Version 1.0:

2017-09-25 doi:10.5878/002917

Dataset SND 1030-002

Var är ditt Stockholm - geografiska punkter

Citering:

Matteo Giusti, Stephan Barthel, Karl Samuelsson. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2017). Var är ditt Stockholm - geografiska punkter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002917

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Geospatiala

Insamlingsmetod:

Public Participatory GIS

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-05-30 — 2016-05-30

Variabler:

94

Antal individer/objekt:

2983