Var är ditt Stockholm?

SND-ID: SND 1030

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Beskrivning

Studie "Var är ditt Stockholm" är en Public Participatory GIS (PPGIS) surveyundersökning kring emotionella, sociala och miljörelaterade aspekter. Den socioekonomiska bilden av Stockholm som framgår av data kan användas för en rad olika ändamål. från analys av vardagliga rutiner, till där människor i Stockholm ansluter till den gröna infrastrukturen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Stockholm Resilience Centre

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-05-30 – 2016-12-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset 1
Var är ditt Stockholm- bakgrundsinformation

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Matteo Giusti, Stephan Barthel, Karl Samuelsson. Stockholms universitet (2017). Var är ditt Stockholm- bakgrundsinformation. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002916

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-05-30 – 2016-05-30

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-05-30–2016-12-30
  • Antal svar: 833
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

38

Antal individer/objekt

833

Dataset 2
Var är ditt Stockholm - geografiska punkter

Ladda ner data

Version 1.0

Citering

Matteo Giusti, Stephan Barthel, Karl Samuelsson. Stockholms universitet (2017). Var är ditt Stockholm - geografiska punkter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002917

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-05-30 – 2016-05-30

Insamlingsmetod

Public Participatory GIS

Variabler

94

Antal individer/objekt

2983

Publicerad: 2017-09-25
Senast uppdaterad: 2020-12-02