Var är ditt Stockholm?

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Beskrivning

Studie "Var är ditt Stockholm" är en Public Participatory GIS (PPGIS) surveyundersökning kring emotionella, sociala och miljörelaterade aspekter. Den socioekonomiska bilden av Stockholm som framgår av data kan användas för en rad olika ändamål. från analys av vardagliga rutiner, till där människor i Stockholm ansluter till den gröna infrastrukturen.

Ämnesområde

NATUR OCH MILJÖ, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Identifierare

SND-ID: SND 1030

Beskrivning

Studie "Var är ditt Stockholm" är en Public Participatory GIS (PPGIS) surveyundersökning kring emotionella, sociala och miljörelaterade aspekter. Den socioekonomiska bilden av Stockholm som framgår av data kan användas för en rad olika ändamål. från analys av vardagliga rutiner, till där människor i Stockholm ansluter till den gröna infrastrukturen.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-05-30 — 2016-12-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Län

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

NATUR OCH MILJÖ, SAMHÄLLE OCH KULTUR (CESSDA Topic Classification)
Naturvetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Var är ditt Stockholm- bakgrundsinformation

Citering

Matteo Giusti, Stephan Barthel, Karl Samuelsson. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2017). <em>Var är ditt Stockholm- bakgrundsinformation</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002916">https://doi.org/10.5878/002916</a>

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-05-30 — 2016-12-30

Antal svar: 833

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-05-30 — 2016-05-30

Variabler

38

Antal individer/objekt

833

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Var är ditt Stockholm - geografiska punkter

Citering

Matteo Giusti, Stephan Barthel, Karl Samuelsson. Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre (2017). <em>Var är ditt Stockholm - geografiska punkter</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002917">https://doi.org/10.5878/002917</a>

Skapare/primärforskare

Matteo Giusti - Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre

Stephan Barthel - Högskolan i Gävle

Karl Samuelsson - Högskolan i Gävle

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Geospatiala

Insamlingsmetod

Public Participatory GIS

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-05-30 — 2016-05-30

Variabler

94

Antal individer/objekt

2983

Publicerad: 2017-09-25
Senast uppdaterad: 2020-12-02