Exotiska vokaler i svenska - en artikulografisk studie av palatala vokaler

Skapare/primärforskare:

Susanne Schötz - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Beskrivning:

Det allmänna studieobjektet för det sökta projektet är vokaler och deras artikulation. Mera specifikt kommer studiet att gälla palatala vokaler i svenska, dvs. långa i-, y-, u-, e- & ö-ljud. I en tvärspråklig jämförelse har svenskan ett ganska rikt vokalsystem. Det som särskilt utmärker svenskans vokaler är några påtagligt ovanliga särdrag. Ett sådant exotiskt drag är att det bland palatala vokaler finns tre kontrasterande långa med liknande tungartikulation, nämligen i-, y- & u-ljud som i ni, ny, nu. Särskilt distinktionen mellan långt y- och u-ljud, två snarlika men ändå distinkta vokaler med olika läppartikulation är exotisk och mycket ovanlig bland världens språk. Dessa vokaler har i central standardsvenska typiskt också en lätt diftongering på slutet, som en konsonantisk slutfas med hjälp av tungan vid långt i och y och med läpparna vid långt u. Detta bidrar till att säkra distinktionen dem emellan men också gentemot andra främre vokaler - närliggande långa e- och ö-ljud - som också diftongeras på slutet men istället på annat sätt. Dessa dynamiska förlopp hos de främre vokalerna (olika so

... Visa mer..

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Skapare/primärforskare:

Susanne Schötz - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Medverkande:

Johan Frid - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Identifierare:

SND-ID: SND 1038

Beskrivning:

Det allmänna studieobjektet för det sökta projektet är vokaler och deras artikulation. Mera specifikt kommer studiet att gälla palatala vokaler i svenska, dvs. långa i-, y-, u-, e- & ö-ljud. I en tvärspråklig jämförelse har svenskan ett ganska rikt vokalsystem. Det som särskilt utmärker svenskans vokaler är några påtagligt ovanliga särdrag. Ett sådant exotiskt drag är att det bland palatala vokaler finns tre kontrasterande långa med liknande tungartikulation, nämligen i-, y- & u-ljud som i ni, ny, nu. Särskilt distinktionen mellan långt y- och u-ljud, två snarlika men ändå distinkta vokaler med olika läppartikulation är exotisk och mycket ovanlig bland världens språk. Dessa vokaler har i central standardsvenska typiskt också en lätt diftongering på slutet, som en konsonantisk slutfas med hjälp av tungan vid långt i och y och med läpparna vid långt u. Detta bidrar till att säkra distinktionen dem emellan men också gentemot andra främre vokaler - närliggande långa e- och ö-ljud - som också diftongeras på slutet men istället på annat sätt. Dessa dynamiska förlopp hos de främre vokalerna (olika so

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2011-01-01 — 2013-12-31

Geografisk utbredning:

Population:

Ca 15 forskningspersoner vardera från de tre dialektområdena Stockholm, Göteborg och Malmö

Etikprövning:

Lund — dnr 2011/430

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr 2010.1599

Ämnesområde:

Kontakt för frågor om data:

Susanne Schötz

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Schötz, S, Frid, J, Löfqvist, A & Gustafsson, L 2013, Functional data analysis of tongue articulation in Gothenburg and Malmöhus Swedish /i:, y:, u-:/. i R Eklund (red.), in Proceedings of fonetik 2013 . Linköping University, s. 69-72, Linköping, Sweden, 12-13 June.

Schötz, S, Frid, J, Gustafsson, L & Löfqvist, A 2013, Functional Data Analysis of Tongue Articulation in Palatal Vowels: Gothenburg and Malmöhus Swedish /i:, y:, u-:/. in Proceedings of Interspeech 2013 . Interspeech, Lyon, 22 August.

Schötz, S., Frid, J., Gustafsson, L & Löfqvist, A. 2014. Tongue articulation dynamics of /iː, yː, ʉ̟ː/ in Stockholm, Gothenburg and Malmöhus Swedish. In Proceedings of Fonetik 2014, Department of Linguistics, Stockholm University. pp 17-22.

Frid, J., Schötz, S., Gustafsson, L, Löfqvist, A. 2015. A. Tongue articulation of front close vowels in Stockholm, Gothenburg and Malmöhus Swedish, In Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVIII), Glasgow, August 10-14, 2015.

Frid, J, Schötz, S & Löfqvist, A 2012, South Swedish diphthongisation: an articulographic and acoustic study of /u:/ in the Malmöhus dialect. in Proceedings of Fonetik 2012 . Proceedings of Fonetik 2012, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg, s. 85-88, Gothenburg, Sweden, 30-1 June.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2017-11-20 doi:10.5878/002931

Dataset 1

Exotiska vokaler i svenska - Öst

Citeringsförslag:

Susanne Schötz. Lunds universitet, Humanistlaboratoriet (2017). Exotiska vokaler i svenska - Öst. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002931

Skapare/primärforskare:

Susanne Schötz - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Beskrivning:

Data har inhämtats från Stockholm med omnejd.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Audio

3D

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Beskrivning av insamlingsmetod: Programmen cs5recorder, cs5view, CalcPos och NormPos användes i studien och hör till utrustningen Carstens Articulograf AG500. Pos-filerna (filerna som har extensionen .pos) går bl.a. att läsa in i programmet VisArtico (http://visartico.loria.fr) som är ett visualiseringsverktyg för artikulografisk data.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-01 — 2013-12-31

Datakälla: Övrigt

Insamlingsmetod:

Programmen cs5recorder, cs5view, CalcPos och NormPos användes i studien och hör till utrustningen Carstens Articulograf AG500. Pos-filerna (filerna som har extensionen .pos) går bl.a. att läsa in i programmet VisArtico (http://visartico.loria.fr) som är ett visualiseringsverktyg för artikulografisk data.

Version 1.0:

2017-11-20 doi:10.5878/002932

Dataset 2

Exotiska vokaler i svenska - Väst

Citeringsförslag:

Susanne Schötz. Lunds universitet, Humanistlaboratoriet (2017). Exotiska vokaler i svenska - Väst. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002932

Skapare/primärforskare:

Susanne Schötz - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Beskrivning:

Data har inhämtats från Göteborg med omnejd.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Audio

3D

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Beskrivning av insamlingsmetod: Programmen cs5recorder, cs5view, CalcPos och NormPos användes i studien och hör till utrustningen Carstens Articulograf AG500. Pos-filerna (filerna som har extensionen .pos) går bl.a. att läsa in i programmet VisArtico (http://visartico.loria.fr) som är ett visualiseringsverktyg för artikulografisk data.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-01 — 2013-12-31

Datakälla: Övrigt

Insamlingsmetod:

Programmen cs5recorder, cs5view, CalcPos och NormPos användes i studien och hör till utrustningen Carstens Articulograf AG500. Pos-filerna (filerna som har extensionen .pos) går bl.a. att läsa in i programmet VisArtico (http://visartico.loria.fr) som är ett visualiseringsverktyg för artikulografisk data

Version 1.0:

2017-11-20 doi:10.5878/002933

Dataset 3

Exotiska vokaler i svenska - Syd

Citeringsförslag:

Susanne Schötz. Lunds universitet, Humanistlaboratoriet (2017). Exotiska vokaler i svenska - Syd. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002933

Skapare/primärforskare:

Susanne Schötz - Lunds universitet, Humanistlaboratoriet

Beskrivning:

Data har inhämtats från Malmö med omnejd.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Stillbild

Audio

3D

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Inspelning

Beskrivning av insamlingsmetod: Programmen cs5recorder, cs5view, CalcPos och NormPos användes i studien och hör till utrustningen Carstens Articulograf AG500. Pos-filerna (filerna som har extensionen .pos) går bl.a. att läsa in i programmet VisArtico (http://visartico.loria.fr) som är ett visualiseringsverktyg för artikulografisk data.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-01-01 — 2013-12-31

Datakälla: Övrigt

Insamlingsmetod:

Programmen cs5recorder, cs5view, CalcPos och NormPos användes i studien och hör till utrustningen Carstens Articulograf AG500. Pos-filerna (filerna som har extensionen .pos) går bl.a. att läsa in i programmet VisArtico (http://visartico.loria.fr) som är ett visualiseringsverktyg för artikulografisk data.

Publicerad: 2017-11-20
Senast uppdaterad: 2020-01-17