Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare beträffande det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Primärforskare:

Beskrivning:

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Ämnesområde:

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Syfte:

Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Beskrivning:

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Språk:

Tyska

Ämnesområde:

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-12-05 — 2016-12-09

Geografisk plats:

Geografisk beskrivning:

Delstat Nordrhein-Westfalen

Analysenhet:

Ursprung för data:

Befolkningsgrupp

Typ av dataformat:

Text

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Finansiär:

Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Citering:

Thomas Barow. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2018). Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Svensk Nationell Datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/sp3b-mr23

Typ av data:

Data collection:

2016-12-05 — 2016-12-09 (Intervju)

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-12-05 — 2016-12-09