Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare beträffande det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Syfte:

Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 1060

Beskrivning:

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Syfte:

Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Språk:

Tyska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-12-05 — 2016-12-09

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tyskland

Geografisk beskrivning: Delstat Nordrhein-Westfalen

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Finansiering:

Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Barow, T. & Östlund, D (2018). The significance of SEN assessment, diagnoses, and psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany. in B. Hamre; A. Morin & C Ydesen (Eds.) Testing and Inclusive Schooling. International Challenges and Opportunities. Routledge: London.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Citeringsförslag:

Thomas Barow. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2018). Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/sp3b-mr23

Skapare/primärforskare:

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-12-05 — 2016-12-09

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-12-05 — 2016-12-09

Publicerad: 2019-01-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06