Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare beträffande det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

SND-ID: SND 1060

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Syfte:

Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Språk

Tyska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Finansiering 1

  • Finansiär: Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Finansiering 2

  • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-12-05 – 2016-12-09

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tyskland

Geografisk beskrivning: Delstat Nordrhein-Westfalen

Publikationer

Barow, T. & Östlund, D (2018). The significance of SEN assessment, diagnoses, and psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany. in B. Hamre; A. Morin & C Ydesen (Eds.) Testing and Inclusive Schooling. International Challenges and Opportunities. Routledge: London.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Version 1.0

Citering

Thomas Barow. Göteborgs universitet (2018). Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/sp3b-mr23

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-12-05 – 2016-12-09

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-12-05–2016-12-09
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 2019-01-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06