Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare beträffande det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Beställ data

Skapare/primärforskare

Beskrivning

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Syfte:

Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Skapare/primärforskare

Identifierare

SND-ID: SND 1060

Beskrivning

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade.

Syfte:

Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Språk

Tyska

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-12-05 — 2016-12-09

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tyskland

Geografisk beskrivning: Delstat Nordrhein-Westfalen

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Finansiering

Finansiär: Adlerbertska Forskningsstiftelsen

Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Ladda ner metadata

Publikationer

Barow, T. & Östlund, D (2018). The significance of SEN assessment, diagnoses, and psychometric tests in inclusive education: Studies from Sweden and Germany. in B. Hamre; A. Morin & C Ydesen (Eds.) Testing and Inclusive Schooling. International Challenges and Opportunities. Routledge: London.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

Citering

Thomas Barow. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (2018). <em>Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare över det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/sp3b-mr23">https://doi.org/10.5878/sp3b-mr23</a>

Skapare/primärforskare

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-12-05 — 2016-12-09

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-12-05 — 2016-12-09

Publicerad: 2019-01-11
Senast uppdaterad: 2019-02-06