ISSP 2017 - Hur ser människors sociala nätverk ut i Sverige

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2017 är ” Sociala nätverk”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämne

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 1063

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2017 är ” Sociala nätverk”. Detta är fjärde gången studien genomförs på det här temat.

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Följande ämne

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2017

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

A-region

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80, bosatta i Sverige.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
politiska beteenden och attityder, internationell politik och organisationer, sociala välfärdssystem/strukturer, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Version 1.0:

Ladda ner data:

ISSP 2017 - Hur ser människors sociala nätverk ut i Sverige

Citeringsförslag:

Jonas Edlund. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2018). ISSP 2017 - Hur ser människors sociala nätverk ut i Sverige. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/jk16-jq59

Skapare/primärforskare:

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2017-04-10 — 2017-05-31

Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

1125

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

38,4%

Publicerad: 2018-12-20
Senast uppdaterad: 2019-11-18