Svenska partimedlemsundersökningen 2015

Skapare/primärforskare:

Ann-Kristin Kölln - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jonathan Polk - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning:

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Syfte:

Syftet med den svenska partimedlemsundersökningen var att generera unik data som kommer att låta forskare undersöka svenskt partimedlemskap på nya sätt, med specifika frågor om medlemskap ställda till just partimedlemmar. Undersökningens frågor var grupperade i sex moduler: socio-demografi, allmänna politiska attitydfrågor,

... Visa mer..

Ämnesområde:

POLITIK, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Samhälle och kultur (INSPIRE ämnesklassificering)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Ann-Kristin Kölln - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jonathan Polk - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1072

Beskrivning:

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Syfte:

Syftet med den svenska partimedlemsundersökningen var att generera unik data som kommer att låta forskare undersöka svenskt partimedlemskap på nya sätt, med specifika frågor om medlemskap ställda till just partimedlemmar. Undersökningens frågor var grupperade i sex moduler: socio-demografi, allmänna politiska attitydfrågor,

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-05-01 — 2015-07-03

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

POLITIK, politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
Samhälle och kultur (INSPIRE ämnesklassificering)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kölln, Ann-Kristin and Jonathan Polk. 2017. "Emancipated party members: Examining ideological incongruence within political parties" Party Politics. 23(1): 18-29.
DOI: 10.1177/1354068816655566

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Svenska partimedlemsundersökningen 2015

Citeringsförslag:

Ann-Kristin Kölln, Jonathan Polk. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2018). Svenska partimedlemsundersökningen 2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8cq8-4b41

Skapare/primärforskare:

Ann-Kristin Kölln - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jonathan Polk - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning:

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk e

... Visa mer..

Variabler:

190

Antal individer/objekt:

10392

Publicerad: 2018-12-05
Senast uppdaterad: 2020-01-27