Svenska partimedlemsundersökningen 2015

Skapare/primärforskare:

Ann-Kristin Kölln - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jonathan Polk - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning:

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Skapare/primärforskare:

Ann-Kristin Kölln - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jonathan Polk - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 1072

Syfte:

Syftet med den svenska partimedlemsundersökningen var att generera unik data som kommer att låta forskare undersöka svenskt partimedlemskap på nya sätt, med specifika frågor om medlemskap ställda till just partimedlemmar. Undersökningens frågor var grupperade i sex moduler: socio-demografi, allmänna politiska attitydfrågor, skäl till och längd av medlemskapet, position inom partiet, aktivism och uppfattningar om och attityder till medlemmarnas roll i partiet. Frågorna utvecklades i samarbete med forskargruppen Members and Activists of Political Parties (MAPP) för att möjliggöra jämförelser mellan länder.

Beskrivning:

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar. När enkäten stängde den 3 juli hade totalt 10.392 partimedlemmar svarat.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2015-05-01 — 2015-07-03

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk enkät. Alla partier utom Socialdemokraterna skickade enkäten till samtliga sina registrerade medlemmar. Socialdemokraterna skickade istället enkäten till ett stort, slumpmässigt urval av sina medlemmar.

Version 1.0:

Svenska partimedlemsundersökningen 2015

Citering:

Ann-Kristin Kölln, Jonathan Polk. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2018). Svenska partimedlemsundersökningen 2015. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8cq8-4b41

Beskrivning:

I början av 2015 sa partisekreterarna i sex av de svenska riksdagspartierna (plus Feministiskt Initiativ, som är det enda icke-riksdagspartiet representerat i Europaparlamentet) ja till att vara med och genomföra en nätbaserad enkät bland sina partimedlemmar. Undersökningen administrerades av Laboratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs Universitet.

I maj 2015 distribuerade partisekreterarna i respektive parti en personlig länk till sina medlemmar. Länken gick till en i övrigt identisk e

... Visa mer..

Variabler:

190

Antal individer/objekt:

10392