NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna

Skapare/primärforskare:

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Bo Eriksson - Nordiska hälsovårdshögskolan

Beskrivning:

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön har gjorts i alla de nordiska länderna. Den totala populationen inkluderade 10213 individer år 1984, 10317 individer år 1996 och 7715 individer år 2011.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet

Skapare/primärforskare:

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Bo Eriksson - Nordiska hälsovårdshögskolan

Identifierare:

SND-ID: SND 1091

Beskrivning:

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön har gjorts i alla de nordiska länderna. Den totala populationen inkluderade 10213 individer år 1984, 10317 individer år 1996 och 7715 individer år 2011.

Språk:

Danska

Engelska

Finska

Isländska

Norska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984 — 1984

1996 — 1996

2011 — 2011

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge

Geografisk beskrivning: De fem nordiska länderna.

Analysenhet:

Population:

Ett randomiserat urval av barn mellan 2 och 17 år i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

Contacts for questions about the data:

Elisabeth Strandhagen

Karin Ringsberg

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

Ladda ner data:

NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna

Citeringsförslag:

Lennart Köhler. Göteborgs universitet (2019). NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/hd4x-7x60

Skapare/primärforskare:

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Beskrivning:

Variablerna i datafilen bygger på de frågor som förekom i enkäterna alla undersökningsår.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2019-04-11
Senast uppdaterad: 2020-05-07