NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna

Skapare/primärforskare

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Bo Eriksson - Nordiska hälsovårdshögskolan

Beskrivning

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön har gjorts i alla de nordiska länderna. Den totala populationen inkluderade 10213 individer år 1984, 10317 individer år 1996 och 7715 individer år 2011.

Ämnesområde

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Bo Eriksson - Nordiska hälsovårdshögskolan

Identifierare

SND-ID: SND 1091

Beskrivning

NordChild-studien är en tvärsnittsstudie av barn mellan 2-17 år från de fem Nordiska länderna; Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Data samlades in via postenkät. Ett randomiserat urval baserat på ålder och kön har gjorts i alla de nordiska länderna. Den totala populationen inkluderade 10213 individer år 1984, 10317 individer år 1996 och 7715 individer år 2011.

Språk

Danska

Engelska

Finska

Isländska

Norska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1984 — 1984

1996 — 1996

2011 — 2011

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge

Geografisk beskrivning: De fem nordiska länderna.

Analysenhet

Population

Ett randomiserat urval av barn mellan 2 och 17 år i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna

Citering

Lennart Köhler. Göteborgs universitet (2019). <em>NordChild - Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/hd4x-7x60">https://doi.org/10.5878/hd4x-7x60</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Köhler - Nordiska hälsovårdshögskolan orcid

Beskrivning

Variablerna i datafilen bygger på de frågor som förekom i enkäterna alla undersökningsår.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2019-04-11
Senast uppdaterad: 2020-05-07