Temperaturer i ryggradslösa djurs mikrohabitat på Svalbard (Arktis) och på Antarktiska halvön

Beställ data

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Anna Sjöblom - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Peter Convey - British Antarctic Survey

Beskrivning

Årliga temperaturdata från små biotoper som bebos av ryggradslösa djur på diverse platser i Svalbard (Europeiska högarktis) och på den Antarktiska halvön presenteras. Data som visas är temperaturen varje timma och sträcker sig över flera år. Temperaturer registrerades i mikrohabitat på ett djup av ca 5-10 mm. Datat kan användas för att förstå de faktiska temperaturerna i mikrohabitater och hur dessa skiljer sig från lufttemperaturen som registreras av meteorologiska stationer och temperaturer mätt i det aktiva lagret vid permafroststationer. Data är avsett att användas som exempeldata och är särskilt användbara för platser där det inte är möjligt med åretrunt övervakning.

Karta

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Anna Sjöblom - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Peter Convey - British Antarctic Survey

Identifierare

SND-ID: SND 1107

Beskrivning

Årliga temperaturdata från små biotoper som bebos av ryggradslösa djur på diverse platser i Svalbard (Europeiska högarktis) och på den Antarktiska halvön presenteras. Data som visas är temperaturen varje timma och sträcker sig över flera år. Temperaturer registrerades i mikrohabitat på ett djup av ca 5-10 mm. Datat kan användas för att förstå de faktiska temperaturerna i mikrohabitater och hur dessa skiljer sig från lufttemperaturen som registreras av meteorologiska stationer och temperaturer mätt i det aktiva lagret vid permafroststationer. Data är avsett att användas som exempeldata och är särskilt användbara för platser där det inte är möjligt med åretrunt övervakning.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 — 2014

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Antarktis, Svalbard, Arktis

Geografisk beskrivning: Svalbard, Antarctic peninsula (Antarktiska halvön)

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Finansiär: Norges forskningsråd

Diarienummer hos finansiär: 6172/S30

Finansiär: The Natural Environment Research Council (NERC)

Ladda ner metadata

Publikationer

Convey, P., Coulson S.J., Worland M.R. and Sjöblom A. (2018) Implications of annual and shorter term temperature patterns and variation in the surface levels of polar soils for terrestrial biota. Polar Biology. 41:1587-1605. doi.org/10.1007/s00300-018-2299-0
DOI: https://doi.org/10.1007/s00300-018-2299-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Temperaturer i ryggradslösa djurs mikrohabitat på Svalbard (Arktis) och på Antarktiska halvön

Citering

Stephen Coulson, Anna Sjöblom, Peter Convey. Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken (2019). <em>Temperaturer i ryggradslösa djurs mikrohabitat på Svalbard (Arktis) och på Antarktiska halvön</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cf6b-9p34">https://doi.org/10.5878/cf6b-9p34</a>

Skapare/primärforskare

Stephen Coulson - Sveriges lantbruksuniversitet

Anna Sjöblom - Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Peter Convey - British Antarctic Survey

Beskrivning

Arktiska temperaturer registrerades på ett djup av ca 0,5 till 1 cm med Tinytag dataloggrar, TGP-4020 (Gemini, Chichester, West Sussex, U.K.) försedda med PB-5001, PB-5009 eller PB-5006 externa termistor sonder, med undantag för små tillfälliga och stora permanenta dammar (platser O och P) där TG-4100 dataloggrarna distribuerades på cirka 10 cm vattendjup. Se Online resurs 1 för en komplett beskrivning. Provtagningsintervall var 30, 60 eller 120 min, beroende på loggerns minne och den förväntade

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 — 2014

Variabler

1

Publicerad: 2019-09-18