SOM-undersökningen i Värmland 2018

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

2018 genomförde SOM-institutet för tredje gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, politiska beteenden och attityder, val, politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1112

Alternativ titel:

Värmlands-SOM 2018

Beskrivning:

2018 genomförde SOM-institutet för tredje gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Värmlands län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier), Medie- och kommunikationsvetenskap, Medievetenskap, Annan samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, POLITIK, politiska beteenden och attityder, val, politisk ideologi, SAMHÄLLE OCH KULTUR, socialt beteende och attityder, sociala förhållanden och indikatorer, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Version 1.0:

SOM-undersökningen i Värmland 2018

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). SOM-undersökningen i Värmland 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3y3b-y023

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2018-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 5000

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2370

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 195

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

369

Antal individer/objekt:

2435

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

51%

Publicerad: 2020-04-02