SOM-undersökningen i Värmland 2018

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna i Värmland

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

2018 genomförde SOM-institutet för tredje gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1112

Alternativ titel:

Värmlands-SOM 2018

Beskrivning:

2018 genomförde SOM-institutet för tredje gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2018

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Värmlands län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-85 år bosatta i Värmlands län

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 130-15

Version 1.0:

SOM-undersökningen i Värmland 2018

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2019). SOM-undersökningen i Värmland 2018. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3y3b-y023

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-25 — 2018-12-31

Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator

Urvalsstorlek: 5000

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 195

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2370

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

369

Antal individer/objekt:

2435

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

51%

Publicerad: 2020-04-02