Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Ämnesområde:

EKONOMI, HÄLSA, NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare:

SND-ID: SND 1119

Beskrivning:

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-10-01 — 2016-10-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Danmark, Norge och Sverige

Analysenhet:

Population:

2668 individer i Danmark, Norge och Sverige i ålder 18-99 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 714-16

Ämnesområde:

EKONOMI, HÄLSA, NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0:

Ladda ner data:

Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Citeringsförslag:

Daniel Slunge, Solveig Jore, Karen Angeliki Krogfelt, Martin Tugwell Jepsen, Anders Boman. Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2019). Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3qmz-r537

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-01 — 2016-10-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-10-01 — 2016-10-31

Variabler:

46

Antal individer/objekt:

2668

Publicerad: 2019-11-04
Senast uppdaterad: 2019-11-06