Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Ämnesområde

EKONOMI, HÄLSA, NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare

SND-ID: SND 1119

Beskrivning

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-01 — 2016-10-31

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Danmark, Norge och Sverige

Analysenhet

Population

2668 individer i Danmark, Norge och Sverige i ålder 18-99 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Ett representativt urval i ålder (18–29, 30–44, 45–59 och över 60), kön och bostadsområde rekryterades via telefonregister i Danmark, Norge och Sverige. Respondenterna besvarade det webbaserade frågeformuläret online. Se artikeln av Slunge et al för ytterligare information.

Etikprövning

Göteborg — dnr 714-16

Ämnesområde

EKONOMI, HÄLSA, NATUR OCH MILJÖ (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Citering

Daniel Slunge, Solveig Jore, Karen Angeliki Krogfelt, Martin Tugwell Jepsen, Anders Boman. Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2019). <em>Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/3qmz-r537">https://doi.org/10.5878/3qmz-r537</a>

Skapare/primärforskare

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-01 — 2016-10-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2016-10-01 — 2016-10-31

Variabler

46

Antal individer/objekt

2668

Publicerad: 2019-11-04
Senast uppdaterad: 2019-11-06