Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Beskrivning:

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Ladda ner data:

Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Skapare/primärforskare:

Daniel Slunge - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Solveig Jore - Folkhelseinstituttet

Karen Angeliki Krogfelt - Statens Serum Institut

Martin Tugwell Jepsen - Statens Serum Institut

Anders Boman - Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik

Identifierare:

SND-ID: SND 1119

Beskrivning:

Datamaterialet innehåller variablerna som använts i studien "Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar? Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. Frågeformuläret som används vid datainsamlingen innehåller ytterligare frågor som inte ingår i detta material. Data är tillgängliga för nedladdning i SPSS- och STATA-format.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-10-01 — 2016-10-31

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Danmark, Norge och Sverige

Analysenhet:

Population:

2668 individer i Danmark, Norge och Sverige i ålder 18-99 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval
Ett representativt urval i ålder (18–29, 30–44, 45–59 och över 60), kön och bostadsområde rekryterades via telefonregister i Danmark, Norge och Sverige. Respondenterna besvarade det webbaserade frågeformuläret online. Se artikeln av Slunge et al för ytterligare information.

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Etikprövning:

Göteborg — dnr 714-16

Version 1.0:

Ladda ner data:

Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien

Citering:

Daniel Slunge, Solveig Jore, Karen Angeliki Krogfelt, Martin Tugwell Jepsen, Anders Boman. Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik (2019). Vem är rädd för fästingar och fästingburna sjukdomar - Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3qmz-r537

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-10-01 — 2016-10-31

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2016-10-01 — 2016-10-31

Variabler:

46

Antal individer/objekt:

2668