Dual Ice Crystal Imager (D-ICI): bilder av snöpartiklar från Kiruna, 2014

SND-ID: SND 1129

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Beskrivning

Ett nytt instrument, kallad Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), har utvecklats för att mäta samtidigt mikrofysikaliska egenskaper och fallhastighet av snöpartiklar. Instrumentet tar bilder av partiklar från två olika riktningar med en upplösning av 4μm/pixel. Första mätningar med D-ICI i Kiruna, norra Sverige (67.8N, 20.4E), den 2014-10-19 presenteras. Både bilder och egenskaper framtagna av dessa ingår i datasetet.

Datasetet ligger till grund för artikeln Kuhn, T. and Vázquez-Martín, S.: Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI), Atmos. Meas. Tech., 13, 1273–1285, https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020, 2020.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för system- och rymdteknik

Finansiering

  • Finansiär: Kempestiftelserna
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 – 2014-10-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Kiruna kommun, Norrbotten

Geografisk beskrivning: Data from snowfall in Kiruna, northern Sweden (67.8°N, 20.4°E).

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Vázquez-Martín, S., Kuhn, T., & Eliasson, S. (2020). Shape Dependence of Falling Snow Crystals’ Microphysical Properties Using an Updated Shape Classification. Applied Sciences, 10(3), Article 1163. https://doi.org/10.3390/app10031163
Länk till fulltext
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78099
DOI: https://doi.org/10.3390/app10031163

Kuhn, T., & Vázquez-Martín, S. (2020). Microphysical properties and fall speed measurements of snow ice crystals using the Dual Ice Crystal Imager (D-ICI). Atmospheric Measurement Techniques, 13, 1273–1285. https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020
Länk till fulltext
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-78097
DOI: https://doi.org/10.5194/amt-13-1273-2020

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dual Ice Crystal Imager (D-ICI): bilder av snöpartiklar från Kiruna den 2014-10-19 med storlek, yta, och fallhastighetsmätningar

Ladda ner data

Beskrivning

Data består av bilder från två kameror, top view och side view. Bilderna finns i mappar "20141018_180609_top" (top view) och "20141018_180728_side" (side view). Mappen av top-view bilder innehåller också resultat från bildanalys för att hitta snöpartiklar samt deras kant, storlek och yta.
Fyra textfiler innehåller storlek, yta och fallhastighet av snöpartiklarna.

För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1129

Version 1.0

Citering

Thomas Kuhn. Luleå tekniska universitet (2019). Dual Ice Crystal Imager (D-ICI): bilder av snöpartiklar från Kiruna den 2014-10-19 med storlek, yta, och fallhastighetsmätningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rhwc-7093

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Skapare/primärforskare

Thomas Kuhn - Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-10-19 – 2014-10-19

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-03-16
Senast uppdaterad: 2021-03-26