Cell till cell signalering via exosomer (transport av genetiskt material mellan celler via exosomer)

Skapare/primärforskare

Hadi Valadi - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning orcid

Beskrivning

I människokroppen sker kommunikationen mellan celler på flera olika sätt. Exosomer är en typ av extracellulär-vesiklar (30-200 nm i diameter) som också deltar i denna process. Exosomer kan frisättas från de flesta celltyper i kroppen och förekommer naturligt i olika kroppsvätskor så som blod.

År 2007 visade vi för första gången att exosomer också transporterar RNA molekyler (både kodande och icke kodande RNA molekyler) mellan celler (Valadi H. et al. Nature Cell Biology. 2007). Resultaten beskriver en ny typ av ’cell-cell’ kommunikation med vilken olika celler skickar genetiska meddelande till varandra genom att frisätta vesiklar (exosomer) innehållande specifika RNA molekyler.

Våra nuvarande studier syftar till att (a) identifiera cellulära aktörer som deltar i trans-lokaliseringen (packning) av RNA in i exosomer under deras biosyntes, (b) ta reda på med vilken mekanism tas upp exosomer av mottagarceller/ vävnader, och (c) upptäcka en metod för att introducera exogent/ terapeutiskt RNA in i exosomer, som ska nyttjas för in vivo transport av terapeutiskt RNA till olika vävnader.

Skapare/primärforskare

Hadi Valadi - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning orcid

Identifierare

SND-ID: SND 1142

ProjektID: Exosome RNA

Beskrivning

I människokroppen sker kommunikationen mellan celler på flera olika sätt. Exosomer är en typ av extracellulär-vesiklar (30-200 nm i diameter) som också deltar i denna process. Exosomer kan frisättas från de flesta celltyper i kroppen och förekommer naturligt i olika kroppsvätskor så som blod.

År 2007 visade vi för första gången att exosomer också transporterar RNA molekyler (både kodande och icke kodande RNA molekyler) mellan celler (Valadi H. et al. Nature Cell Biology. 2007). Resultaten beskriver en ny typ av ’cell-cell’ kommunikation med vilken olika celler skickar genetiska meddelande till varandra genom att frisätta vesiklar (exosomer) innehållande specifika RNA molekyler.

Våra nuvarande studier syftar till att (a) identifiera cellulära aktörer som deltar i trans-lokaliseringen (packning) av RNA in i exosomer under deras biosyntes, (b) ta reda på med vilken mekanism tas upp exosomer av mottagarceller/ vävnader, och (c) upptäcka en metod för att introducera exogent/ terapeutiskt RNA in i exosomer, som ska nyttjas för in vivo transport av terapeutiskt RNA till olika vävnader.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-01-01 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Inte tillgänglig för närvarande

Studiedesign

Experimentell studie

Preklinisk studie

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Maugeri M, Nawaz M, Papadimitriou A, Angerfors A, Camponeschi A, Na M, Hölttä M, Skantze P, Johansson S, Sundqvist M, Lindquist J, Kjellman T, Mårtensson IL, Jin T, Sunnerhagen P, Östman S, Lindfors L, Valadi H., Nature Communication. 2019 Sep 24;10(1):4333. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12275-6
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-019-12275-6

Statello L, Maugeri M, Garre E, Nawaz M, Wahlgren J, Papadimitriou A, et al. (2018) Identification of RNA-binding proteins in exosomes capable of interacting with different types of RNA: RBP-facilitated transport of RNAs into exosomes. PLoS ONE 13(4): e0195969. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195969
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195969. eCollection 2018

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Identifiering av RNA-bindande proteiner i exosomer som kan interagera med olika typer av RNA: RBP-medierad transport av RNA till exosomer

Citering

Hadi Valadi. Göteborgs universitet, Institutionen för medicin (2020). <em>Identifiering av RNA-bindande proteiner i exosomer som kan interagera med olika typer av RNA: RBP-medierad transport av RNA till exosomer</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/6b1e-fs87">https://doi.org/10.5878/6b1e-fs87</a>

URL

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195969#sec025

Skapare/primärforskare

Hadi Valadi - Göteborgs universitet, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning orcid

Beskrivning

RNA-bindande proteiner (RBPs) närvarande i exosomer som härstammar från HTB177 celler (NCI-H460 [H460] (ATCC: HTB-177).

För information om identifiering se den engelska katalogposten https://snd.gu.se/en/catalogue/study/SND1142.

Mer detaljerad beskrivning finns i Statello L, Maugeri M, Garre E, Nawaz M, Wahlgren J, Papadimitriou A, et al. (2018) (doi: 10.1371/journal.pone.0195969. eCollection 2018). Lista över identifierade proteiner finns i avsnittet ’Datainsamling’ samt på tidskriftens hem

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008

Datakälla: Forskningsdata

Publicerad: 2020-01-31