Methodological considerations for identifying Questionable Publishing in a National Context – the case of Swedish Higher Education Institutions

SND-ID: SND 1149

Skapare/primärforskare

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Beskrivning

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den totala verifierade uppsättningen av publikationer från svenska högskolor som fall undersökte vi antalet, fördelningen och andelen publicering i misstänkt tvivelaktiga tidskrifter på nationell nivå. Kompletterande data, liksom råmatchade data så att tabeller och figurer i artikeln kan reproduceras tillgängliggörs här. Vidare presenteras en lista över alla matchade publikationskanaler, tillsammans med det totala antalet matchade artiklar. Publikationsdata matchas på tidskriftsnivå mot författarnas lärosätestillhörighet. Inga artikel-id finns i datauppsättningen.

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Högskolan i Borås

Medverkande

Theo Bodin - Karolinska Institutet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Population

Publikationer på lärosätesnivå

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 – 2017-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska lärosäten med publicerande forskare

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Nelhans, G. & Bodin, T. (2020): Methodological Considerations for Identifying Questionable Publishing in a National Context – the Case of Swedish Higher Education Institutions. Quantitative Science Studies (Accepted)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Metodologiska överväganden för att identifiera tvivelaktig publicering i nationellt sammanhang - fallet med svenska högskolor - data

Beskrivning

Underliggande data för att producera tabeller och figurer i studien.

Version 1.0

Citering

Gustaf Nelhans. Högskolan i Borås (2020). Metodologiska överväganden för att identifiera tvivelaktig publicering i nationellt sammanhang - fallet med svenska högskolor - data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6dn9-yt13

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-03-02