Methodological considerations for identifying Questionable Publishing in a National Context – the case of Swedish Higher Education Institutions

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Beskrivning:

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den totala verifierade uppsättningen av publikationer från svenska högskolor som fall undersökte vi antalet, fördelningen och andelen publicering i misstänkt tvivelaktiga tidskrifter på nationell nivå. Kompletterande data, liksom råmatchade data så att tabeller och figurer i artikeln kan reproduceras tillgängliggörs här. Vidare presenteras en lista över alla matchade publikationskanaler, tillsammans med det totala antalet matchade artiklar. Publikationsdata matchas på tidskriftsnivå mot författarnas lärosätestillhörighet. Inga artikel-id finns i datauppsättningen.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Högskolan i Borås

Skapare/primärforskare:

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Medverkande:

Theo Bodin - Karolinska Institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 1149

Beskrivning:

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den totala verifierade uppsättningen av publikationer från svenska högskolor som fall undersökte vi antalet, fördelningen och andelen publicering i misstänkt tvivelaktiga tidskrifter på nationell nivå. Kompletterande data, liksom råmatchade data så att tabeller och figurer i artikeln kan reproduceras tillgängliggörs här. Vidare presenteras en lista över alla matchade publikationskanaler, tillsammans med det totala antalet matchade artiklar. Publikationsdata matchas på tidskriftsnivå mot författarnas lärosätestillhörighet. Inga artikel-id finns i datauppsättningen.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska lärosäten med publicerande forskare

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Population:

Publikationer på lärosätesnivå

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nelhans, G. & Bodin, T. (2020): Methodological Considerations for Identifying Questionable Publishing in a National Context – the Case of Swedish Higher Education Institutions. Quantitative Science Studies (Accepted)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Licens:

Creative Commons License

Metodologiska överväganden för att identifiera tvivelaktig publicering i nationellt sammanhang - fallet med svenska högskolor - data

Citeringsförslag:

Gustaf Nelhans. Högskolan i Borås (2020). Metodologiska överväganden för att identifiera tvivelaktig publicering i nationellt sammanhang - fallet med svenska högskolor - data. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/6dn9-yt13

Skapare/primärforskare:

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Beskrivning:

Underliggande data för att producera tabeller och figurer i studien.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2020-03-02