Methodological considerations for identifying Questionable Publishing in a National Context – the case of Swedish Higher Education Institutions

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Beskrivning

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den totala verifierade uppsättningen av publikationer från svenska högskolor som fall undersökte vi antalet, fördelningen och andelen publicering i misstänkt tvivelaktiga tidskrifter på nationell nivå. Kompletterande data, liksom råmatchade data så att tabeller och figurer i artikeln kan reproduceras tillgängliggörs här. Vidare presenteras en lista över alla matchade publikationskanaler, tillsammans med det totala antalet matchade artiklar. Publikationsdata matchas på tidskriftsnivå mot författarnas lärosätestillhörighet. Inga artikel-id finns i datauppsättningen.

Ämnesområde

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Medverkande

Theo Bodin - Karolinska Institutet

Identifierare

SND-ID: SND 1149

Beskrivning

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den totala verifierade uppsättningen av publikationer från svenska högskolor som fall undersökte vi antalet, fördelningen och andelen publicering i misstänkt tvivelaktiga tidskrifter på nationell nivå. Kompletterande data, liksom råmatchade data så att tabeller och figurer i artikeln kan reproduceras tillgängliggörs här. Vidare presenteras en lista över alla matchade publikationskanaler, tillsammans med det totala antalet matchade artiklar. Publikationsdata matchas på tidskriftsnivå mot författarnas lärosätestillhörighet. Inga artikel-id finns i datauppsättningen.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-01-01 — 2017-12-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Svenska lärosäten med publicerande forskare

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Population

Publikationer på lärosätesnivå

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

Ladda ner metadata

Publikationer

Nelhans, G. & Bodin, T. (2020): Methodological Considerations for Identifying Questionable Publishing in a National Context – the Case of Swedish Higher Education Institutions. Quantitative Science Studies (Accepted)

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Metodologiska överväganden för att identifiera tvivelaktig publicering i nationellt sammanhang - fallet med svenska högskolor - data

Citering

Gustaf Nelhans. Högskolan i Borås (2020). <em>Metodologiska överväganden för att identifiera tvivelaktig publicering i nationellt sammanhang - fallet med svenska högskolor - data</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/6dn9-yt13">https://doi.org/10.5878/6dn9-yt13</a>

Skapare/primärforskare

Gustaf Nelhans - Högskolan i Borås

Beskrivning

Underliggande data för att producera tabeller och figurer i studien.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 2020-03-02