Hushållet von Linné. Data ur mantalslängder, Uppsala universitets räkenskaper och Vita-texter.

SND-ID: SND 1157

Skapare/primärforskare

Annika Windahl Pontén - Uppsala universitet

Beskrivning

Data insamlat och använt i samband med avhandlingsprojektet Identitet och materialitet i hushållet von Linné. Data består av uppgifter ur Uppsala universitets räkenskaper gällande löner och andra utbetalningar, uppgifter ur mantalslängder gällande vilka som mantalsskrivits i hushållet samt sammanställning av vilka namn som förekommer i Carl von Linné d ä:s självbiografiska texter, de s k Vitorna. Uppgifter finns gällande hushållet von Linné, hushållet Rosén von Rosenstein samt Carl von Linné d y.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

1700-tal

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uppsala domkyrkoförs. församling

Geografisk beskrivning: Data avser två hushåll ingående i akademistaten (Uppsala universitet), Uppsala domkyrkoförsamling

Publikationer
Dataset
Hushållet von Linné. Data ur mantalslängder, Uppsala universitets räkenskaper och Vita-texter.

Beskrivning

ZIP-filen innehåller 4 excel-filer samt en dokumentationsfil i pdf.

Version 1.0

Citering

Annika Windahl Pontén. Uppsala universitet (2020). Hushållet von Linné. Data ur mantalslängder, Uppsala universitets räkenskaper och Vita-texter. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/3e9t-0503

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Annika Windahl Pontén - Uppsala universitet

Publicerad: 2020-04-24
Senast uppdaterad: 2020-11-17