Hushållet von Linné. Data ur mantalslängder, Uppsala universitets räkenskaper och Vita-texter.

Skapare/primärforskare:

Annika Windahl Pontén - Uppsala universitet

Beskrivning:

Data insamlat och använt i samband med avhandlingsprojektet Identitet och materialitet i hushållet von Linné. Data består av uppgifter ur Uppsala universitets räkenskaper gällande löner och andra utbetalningar, uppgifter ur mantalslängder gällande vilka som mantalsskrivits i hushållet samt sammanställning av vilka namn som förekommer i Carl von Linné d ä:s självbiografiska texter, de s k Vitorna. Uppgifter finns gällande hushållet von Linné, hushållet Rosén von Rosenstein samt Carl von Linné d y.

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Skapare/primärforskare:

Annika Windahl Pontén - Uppsala universitet

Identifierare:

SND-ID: SND 1157

Beskrivning:

Data insamlat och använt i samband med avhandlingsprojektet Identitet och materialitet i hushållet von Linné. Data består av uppgifter ur Uppsala universitets räkenskaper gällande löner och andra utbetalningar, uppgifter ur mantalslängder gällande vilka som mantalsskrivits i hushållet samt sammanställning av vilka namn som förekommer i Carl von Linné d ä:s självbiografiska texter, de s k Vitorna. Uppgifter finns gällande hushållet von Linné, hushållet Rosén von Rosenstein samt Carl von Linné d y.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1700-tal

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Uppsala domkyrkoförs. församling

Geografisk beskrivning: Data avser två hushåll ingående i akademistaten (Uppsala universitet), Uppsala domkyrkoförsamling

Version 1.0:

Ladda ner data:

Hushållet von Linné. Data ur mantalslängder, Uppsala universitets räkenskaper och Vita-texter.

Citeringsförslag:

Annika Windahl Pontén. Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria (2020). <em>Hushållet von Linné. Data ur mantalslängder, Uppsala universitets räkenskaper och Vita-texter.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/3e9t-0503">https://doi.org/10.5878/3e9t-0503</a>

Skapare/primärforskare:

Annika Windahl Pontén - Uppsala universitet

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller 4 excel-filer samt en dokumentationsfil i pdf.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Publicerad: 2020-04-24
Senast uppdaterad: 2020-04-24