GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Resultaten från de arkeologiska utredningar och förundersökningar som redovisas i denna rapport är en del i ett pågående arbete längs med järnvägssträckan Mjölby - Hallsberg. Den delsträcka som nu är aktuell löper mellan Mjölby och Motala i den västra delen av Östergötland som tidigt har pekats ut som ett av landskapets mer betydande centralområden.
Vid undersökningarna påträffades en mängd fornlämningar som tidsmässigt omfattar perioderna från mesolitikum, 6000 - 8000 år f Kr, till och med medeltid/tidig modern tid. Bland annat en nyupptäckt och för Östergötland unik mesolitisk bosättning vid Motala Ströms strand. Skänninge är ytterligare en plats där helt ny information har kommit i dagen. Där påträffades lämningar efter omfattande verkstadsaktiviteter utanför det centrala medeltida stadsområdet. Längs med bansträckningen har ett flertal platser visat på bosättning från bronsålder och äldre järnålder, perioder som vi tidigare haft liten kännedom om i denna del av Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2000

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Resultaten från de arkeologiska utredningar och förundersökningar som redovisas i denna rapport är en del i ett pågående arbete längs med järnvägssträckan Mjölby - Hallsberg. Den delsträcka som nu är aktuell löper mellan Mjölby och Motala i den västra delen av Östergötland som tidigt har pekats ut som ett av landskapets mer betydande centralområden.
Vid undersökningarna påträffades en mängd fornlämningar som tidsmässigt omfattar perioderna från mesolitikum, 6000 - 8000 år f Kr, till och med medeltid/tidig modern tid. Bland annat en nyupptäckt och för Östergötland unik mesolitisk bosättning vid Motala Ströms strand. Skänninge är ytterligare en plats där helt ny information har kommit i dagen. Där påträffades lämningar efter omfattande verkstadsaktiviteter utanför det centrala medeltida stadsområdet. Längs med bansträckningen har ett flertal platser visat på bosättning från bronsålder och äldre järnålder, perioder som vi tidigare haft liten kännedom om i denna del av Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Medeltid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Motala kommun, Motala socken, Västra Stenby socken, Fivelstad socken, Styra socken, Skänninge socken, Mjölby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala-Mjölby, Skänninge område 13

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Version 1.1:

2014-04-01 doi:10.5878/001688

Variabel tillagd : Fyra nya fält för geografisk info skapade i projekt-shapefilen.

Version 1.0:

2012-09-12 doi:10.5878/001499

Ladda ner data:

Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001688

Intrasisprojekt:

AO20000_1

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-2176-97

Producents dnr för projektet:

422-4087-1999

ProjektID:

p599001

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10 — 1999-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder — Medeltid

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03