GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland

SND-ID: SND 2000

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Resultaten från de arkeologiska utredningar och förundersökningar som redovisas i denna rapport är en del i ett pågående arbete längs med järnvägssträckan Mjölby - Hallsberg. Den delsträcka som nu är aktuell löper mellan Mjölby och Motala i den västra delen av Östergötland som tidigt har pekats ut som ett av landskapets mer betydande centralområden.
Vid undersökningarna påträffades en mängd fornlämningar som tidsmässigt omfattar perioderna från mesolitikum, 6000 - 8000 år f Kr, till och med medeltid/tidig modern tid. Bland annat en nyupptäckt och för Östergötland unik mesolitisk bosättning vid Motala Ströms strand. Skänninge är ytterligare en plats där helt ny information har kommit i dagen. Där påträffades lämningar efter omfattande verkstadsaktiviteter utanför det centrala medeltida stadsområdet. Längs med bansträckningen har ett flertal platser visat på bosättning från bronsålder och äldre järnålder, perioder som vi tidigare haft liten kännedom om i denna del av Östergötland.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Medeltid

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Motala kommun, Fivelstad socken, Mjölby socken, Motala socken, Skänninge socken, Styra socken, Västra Stenby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Motala-Mjölby, Skänninge område 13

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.1

2014-04-01
https://doi.org/10.5878/001688

Variabel tillagd : Fyra nya fält för geografisk info skapade i projekt-shapefilen.

... Visa mer..

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Ett arkeologiskt linjeprojekt i västra Östergötland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001688

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder – Medeltid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10–1999-11
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Kulturlager , Odlingsspår

Intrasisprojekt

AO20000_1

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-2176-97

Producents dnr för projektet

422-4087-1999

ProjektID

p599001

Publicerad: 2012-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03