GIS-material för arkeologiskt projekt: Trädgårdstorp

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under åren 2003 och 2004, med en komplettering under 2005, genomfört arkeologiska förundersökningar samt arkeologisk slutundersökning vid Trädgårdstorp, inom del av Värö 3:1 och Ryd 1:1 i Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen till de arkeologiska undersökningarna var att Tekniska Verken i Linköping AB avsåg att etablera en ny återvinningscentral (Malmen Återvinningscentral) inom fastigheten Ryd 1:1 samt att Linköpings kommun planerat för ett nytt skyttecentrum inom den angränsande fastigheten Värö 3:1. Undersökningarna omfattade delar av ett sammanhängande fornlämningsområde registrerat som RAÄ 126-128 i Kärna socken. Inom två undersökningsområden, Område 1 samt Område 2, dokumenterades lämningar efter en mesolitisk boplats samt en bosättning från senneolitikum och bronsålder, med bl a ett välbevarat tvåskeppigt hus från tiden runt 2000-1500 f Kr.
Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploate

... Visa mer..

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2032

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under åren 2003 och 2004, med en komplettering under 2005, genomfört arkeologiska förundersökningar samt arkeologisk slutundersökning vid Trädgårdstorp, inom del av Värö 3:1 och Ryd 1:1 i Kärna socken, Linköpings kommun, Östergötland. Anledningen till de arkeologiska undersökningarna var att Tekniska Verken i Linköping AB avsåg att etablera en ny återvinningscentral (Malmen Återvinningscentral) inom fastigheten Ryd 1:1 samt att Linköpings kommun planerat för ett nytt skyttecentrum inom den angränsande fastigheten Värö 3:1. Undersökningarna omfattade delar av ett sammanhängande fornlämningsområde registrerat som RAÄ 126-128 i Kärna socken. Inom två undersökningsområden, Område 1 samt Område 2, dokumenterades lämningar efter en mesolitisk boplats samt en bosättning från senneolitikum och bronsålder, med bl a ett välbevarat tvåskeppigt hus från tiden runt 2000-1500 f Kr.
Efter utförda undersökningar anser UV Öst i samråd med Länsstyrelsen att det inte finns hinder för de planerade exploate

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Senneolitikum — Bronsålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Kärna socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kärna, Värö 3:1, Ryd 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-08 doi:10.5878/001719

Version 1.0:

2012-09-26 doi:10.5878/001415

Ladda ner data:

Dataset 1

Trädgårdstorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Trädgårdstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001719

Intrasisprojekt:

AO200429

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5760-04

Producents dnr för projektet:

1520574

ProjektID:

p504001

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder

Senneolitikum

Version 1.0:

2012-12-11 doi:10.5878/001655

Ladda ner data:

Dataset 2

Trädgårdstorp

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Trädgårdstorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001655

Intrasisprojekt:

O200325

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-18265-03

Producents dnr för projektet:

422-3659-2003

ProjektID:

p503025

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Bronsålder

Senneolitikum

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-10-06