GIS-material för arkeologiskt projekt: En brons- och järnåldersboplats i Veta

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny detaljplan för Veta 5:5 med flera i Mantorp, Mjölby kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 och en förundersökning inom exploateringsområdet. Sammanlagt under utredningstillfället och förundersökningen påträffades omkring 75 anläggningar i form av härdar, stolphål, gropar och årderspår. Fornlämningsområdet är i avvaktan på tilldelning av RAÄ-nr noterat i fornlämningsregistret som UV 4 Veta socken. Fynd gjordes av järnålderskeramik samt av bränd lera. Delar av nedodlade boplats- och odlingslager kunde konstateras i flera skikt. Under dessa lager påträffades också anläggningar. Dateringar av sex anläggningar visar att lämningarna åtminstone täcker ett tidsspann från äldre bronsålder till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att avgöra om lagskyddade fasta fornlämningar kan komma att beröras av exploateringen. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var a

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2041

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Inför ny detaljplan för Veta 5:5 med flera i Mantorp, Mjölby kommun utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst under 2004 en arkeologisk utredning etapp 2 och en förundersökning inom exploateringsområdet. Sammanlagt under utredningstillfället och förundersökningen påträffades omkring 75 anläggningar i form av härdar, stolphål, gropar och årderspår. Fornlämningsområdet är i avvaktan på tilldelning av RAÄ-nr noterat i fornlämningsregistret som UV 4 Veta socken. Fynd gjordes av järnålderskeramik samt av bränd lera. Delar av nedodlade boplats- och odlingslager kunde konstateras i flera skikt. Under dessa lager påträffades också anläggningar. Dateringar av sex anläggningar visar att lämningarna åtminstone täcker ett tidsspann från äldre bronsålder till folkvandringstid.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen, etapp 2, var att avgöra om lagskyddade fasta fornlämningar kan komma att beröras av exploateringen. Syftet med den arkeologiska förundersökningen var a

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Veta socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Veta, Veta 5:5 mfl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Mantorp

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Mantorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001728">https://doi.org/10.5878/001728</a>

Intrasisprojekt

AO200415

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-19806-03

Producents dnr för projektet

421-4038-2003

ProjektID

p504010

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Mantorp

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Mantorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001729">https://doi.org/10.5878/001729</a>

Intrasisprojekt

AO200446

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-6202-04

Producents dnr för projektet

422-1634-2004

ProjektID

p504013

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Bronsålder — Järnålder

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07