GIS-material för arkeologiskt projekt: Bogestad-Harvestad-Edsberga

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under september 2005 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs med sträckan Bogestad-Harvestad-Edsberga-Nain, i Landeryds socken, Linköpings kommun. Förundersökningen föranleddes av en planerad förläggning av jordkabel samt byten av marktransformatorstationer och installering av kabelskåp mellan Bogestad och Nain. Dessutom planerades rasering av befintlig luftledning mellan Edsberga-Nain- Norrberga, Landeryds och Vists socknar. Antikvarisk kontroll skulle utföras inom fyra sträckor där jordkabel skulle förläggas i anslutning till kända fornlämningar. Rasering av befintlig luftledning bedömdes inte beröra några fasta fornlämningar.
Sträcka 1 löpte intill grav- och boplatsområde RAÄ 287. Inga fornlämningar kom här att beröras. Sträcka 2 följde längs med Högsbacken med järnåldersgravfältet RAÄ 12. Inga förhistoriska lämningar kunde konstateras. Sträcka 4 ledde upp till krönläget av den medeltida bytomten Edsberga, RAÄ 318. Nordöst om bytomten finns även en järn

... Visa mer..

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2061

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde under september 2005 en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll längs med sträckan Bogestad-Harvestad-Edsberga-Nain, i Landeryds socken, Linköpings kommun. Förundersökningen föranleddes av en planerad förläggning av jordkabel samt byten av marktransformatorstationer och installering av kabelskåp mellan Bogestad och Nain. Dessutom planerades rasering av befintlig luftledning mellan Edsberga-Nain- Norrberga, Landeryds och Vists socknar. Antikvarisk kontroll skulle utföras inom fyra sträckor där jordkabel skulle förläggas i anslutning till kända fornlämningar. Rasering av befintlig luftledning bedömdes inte beröra några fasta fornlämningar.
Sträcka 1 löpte intill grav- och boplatsområde RAÄ 287. Inga fornlämningar kom här att beröras. Sträcka 2 följde längs med Högsbacken med järnåldersgravfältet RAÄ 12. Inga förhistoriska lämningar kunde konstateras. Sträcka 4 ledde upp till krönläget av den medeltida bytomten Edsberga, RAÄ 318. Nordöst om bytomten finns även en järn

... Visa mer..

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken, Vist socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryds & Vists sn

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.1

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Bogestad m fl

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Bogestad m fl</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001789">https://doi.org/10.5878/001789</a>

Intrasisprojekt

AO2005080

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-10242-05

Producents dnr för projektet

422-2655-2005

ProjektID

p505008

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer med information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-07