GIS-material för arkeologiskt projekt: 3G torn i Uljeberg

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inför ett planerat 3G-torn och anslutande väg på fastigheten Uljeberg 8:2 i Viby socken, Mjölby kommun. 3G-tornet skulle uppföras inom fornlämningsområdet tillhörande ett gravfält, på en plats som även är ett lämpligt boplatsläge. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om fornlämningsområdet till RAÄ 25 sträckte sig in i exploateringsområdet. Förundersökningen skulle även ta reda på om det fanns andra fornlämningar som inte syns ovan mark inom exploateringsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2076

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inför ett planerat 3G-torn och anslutande väg på fastigheten Uljeberg 8:2 i Viby socken, Mjölby kommun. 3G-tornet skulle uppföras inom fornlämningsområdet tillhörande ett gravfält, på en plats som även är ett lämpligt boplatsläge. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om fornlämningsområdet till RAÄ 25 sträckte sig in i exploateringsområdet. Förundersökningen skulle även ta reda på om det fanns andra fornlämningar som inte syns ovan mark inom exploateringsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Viby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Viby, Uljeberg 8:2

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-11 doi:10.5878/001809

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001136

Ladda ner data:

3G torn i Uljeberg

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). 3G torn i Uljeberg. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001809

Intrasisprojekt:

AO2005045

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-4797-05

Producents dnr för projektet:

422-1540-2005

ProjektID:

p505023

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-13