GIS-material för arkeologiskt projekt: 3G torn i Uljeberg

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inför ett planerat 3G-torn och anslutande väg på fastigheten Uljeberg 8:2 i Viby socken, Mjölby kommun. 3G-tornet skulle uppföras inom fornlämningsområdet tillhörande ett gravfält, på en plats som även är ett lämpligt boplatsläge. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om fornlämningsområdet till RAÄ 25 sträckte sig in i exploateringsområdet. Förundersökningen skulle även ta reda på om det fanns andra fornlämningar som inte syns ovan mark inom exploateringsområdet.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2076

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har i maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inför ett planerat 3G-torn och anslutande väg på fastigheten Uljeberg 8:2 i Viby socken, Mjölby kommun. 3G-tornet skulle uppföras inom fornlämningsområdet tillhörande ett gravfält, på en plats som även är ett lämpligt boplatsläge. Inga fynd eller anläggningar påträffades.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att avgöra om fornlämningsområdet till RAÄ 25 sträckte sig in i exploateringsområdet. Förundersökningen skulle även ta reda på om det fanns andra fornlämningar som inte syns ovan mark inom exploateringsområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Viby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Viby, Uljeberg 8:2

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

3G torn i Uljeberg

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>3G torn i Uljeberg</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001809">https://doi.org/10.5878/001809</a>

Intrasisprojekt

AO2005045

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-4797-05

Producents dnr för projektet

422-1540-2005

ProjektID

p505023

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-13