GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenålder inför återvinningscentral i Krokek

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under september 2005 och maj 2006 genomfört arkeologiska utredningar inom tre områden (objekt 1-3) inom fastigheterna Lösings häradsallmänning, Kolmården 1:6 samt Strömsfors 1:1 i Krokeks socken, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att etablera en återvinningscentral i Krokeksområdet. UV Öst genomförde med anledning av detta utredning, etapp 1 inom objekt 1-2 samt utredning, etapp 2 inom objekt 3. Den arkeologiska utredningen konstaterade fornlämningar i form av stenåldersboplatser strax nordöst om objekt 1 samt inom del av objekt 2. Inga fornlämningar påträffades inom objekt 3.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna har varit att fastställa om lagskyddade fornlämningar eller andra kulturlämningar var belägna inom undersökningsområdena, och i så fall om dessa skulle komma att beröras av arbetsföretaget.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2085

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under september 2005 och maj 2006 genomfört arkeologiska utredningar inom tre områden (objekt 1-3) inom fastigheterna Lösings häradsallmänning, Kolmården 1:6 samt Strömsfors 1:1 i Krokeks socken, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att etablera en återvinningscentral i Krokeksområdet. UV Öst genomförde med anledning av detta utredning, etapp 1 inom objekt 1-2 samt utredning, etapp 2 inom objekt 3. Den arkeologiska utredningen konstaterade fornlämningar i form av stenåldersboplatser strax nordöst om objekt 1 samt inom del av objekt 2. Inga fornlämningar påträffades inom objekt 3.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna har varit att fastställa om lagskyddade fornlämningar eller andra kulturlämningar var belägna inom undersökningsområdena, och i så fall om dessa skulle komma att beröras av arbetsföretaget.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokek, Kolmården 1:6 samt Strömsfors 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001821

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001140

Ladda ner data:

Dataset 1

Stenålder inför återvinningscentral i Krokek

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Stenålder inför återvinningscentral i Krokek</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001821">https://doi.org/10.5878/001821</a>

Intrasisprojekt:

AO2005112

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12507-05

Producents dnr för projektet:

421-3224-2005

ProjektID:

p505033

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Stenålder

Version 1.1:

2014-04-14 doi:10.5878/001822

Version 1.0:

2012-10-02 doi:10.5878/001274

Ladda ner data:

Dataset 2

Krokek

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Krokek</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001822">https://doi.org/10.5878/001822</a>

Intrasisprojekt:

AO2006012

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-12507-05

Producents dnr för projektet:

421-3224-2005

ProjektID:

p505038

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20