GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenålder inför återvinningscentral i Krokek

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under september 2005 och maj 2006 genomfört arkeologiska utredningar inom tre områden (objekt 1-3) inom fastigheterna Lösings häradsallmänning, Kolmården 1:6 samt Strömsfors 1:1 i Krokeks socken, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att etablera en återvinningscentral i Krokeksområdet. UV Öst genomförde med anledning av detta utredning, etapp 1 inom objekt 1-2 samt utredning, etapp 2 inom objekt 3. Den arkeologiska utredningen konstaterade fornlämningar i form av stenåldersboplatser strax nordöst om objekt 1 samt inom del av objekt 2. Inga fornlämningar påträffades inom objekt 3.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna har varit att fastställa om lagskyddade fornlämningar eller andra kulturlämningar var belägna inom undersökningsområdena, och i så fall om dessa skulle komma att beröras av arbetsföretaget.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2085

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under september 2005 och maj 2006 genomfört arkeologiska utredningar inom tre områden (objekt 1-3) inom fastigheterna Lösings häradsallmänning, Kolmården 1:6 samt Strömsfors 1:1 i Krokeks socken, Norrköpings kommun. Norrköpings kommun avser att etablera en återvinningscentral i Krokeksområdet. UV Öst genomförde med anledning av detta utredning, etapp 1 inom objekt 1-2 samt utredning, etapp 2 inom objekt 3. Den arkeologiska utredningen konstaterade fornlämningar i form av stenåldersboplatser strax nordöst om objekt 1 samt inom del av objekt 2. Inga fornlämningar påträffades inom objekt 3.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med de arkeologiska utredningarna har varit att fastställa om lagskyddade fornlämningar eller andra kulturlämningar var belägna inom undersökningsområdena, och i så fall om dessa skulle komma att beröras av arbetsföretaget.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Krokek socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Krokek, Kolmården 1:6 samt Strömsfors 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 1

Stenålder inför återvinningscentral i Krokek

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Stenålder inför återvinningscentral i Krokek</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001821">https://doi.org/10.5878/001821</a>

Intrasisprojekt

AO2005112

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12507-05

Producents dnr för projektet

421-3224-2005

ProjektID

p505033

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Stenålder

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Dataset 2

Krokek

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Krokek</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001822">https://doi.org/10.5878/001822</a>

Intrasisprojekt

AO2006012

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-12507-05

Producents dnr för projektet

421-3224-2005

ProjektID

p505038

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-09

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-05

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-21
Senast uppdaterad: 2016-07-20