GIS-material för arkeologiskt projekt: Schakt inom sätesgårdstomt

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av stopp i en dagvattensbrunn till fasigheten Östra Eneby 6:32 krävdes ingrepp i marken på den gamla bebyggelsetomten för Swärtinge gård, RAÄ 174. Tomten finns markerad på äldre lantmäterikartor. Ett schakt drogs från södra fastighetsgränsen mot nordost utmed ett gammalt schakt som utfördes då en dagvattenledning lades ner för ett antal år sedan. Arbetet avbröts då stoppet påträffades. I schaktkanten fanns ett 4 m långt och 0,40 m tjockt lager av mörkgrå sand med tegelflis och enstaka obrända ben. Lagret som tolkas som rester av ett odlingslager tunnades ut ju längre norrut det låg. Längst ner i söder låg en smal remsa omrört lager av grovt natursingel blandat med tegelflis efter en äldre väg, som gått i samma riktning som den nuvarande vägen. Det mörka lagret och vägresten torde inte vara senare än 1780 då Swärtinge säteris tomtläge flyttades till nuvarande bebyggelseplats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet har varit att dokumentera eventuella lager eller lämningar

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2174

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
På grund av stopp i en dagvattensbrunn till fasigheten Östra Eneby 6:32 krävdes ingrepp i marken på den gamla bebyggelsetomten för Swärtinge gård, RAÄ 174. Tomten finns markerad på äldre lantmäterikartor. Ett schakt drogs från södra fastighetsgränsen mot nordost utmed ett gammalt schakt som utfördes då en dagvattenledning lades ner för ett antal år sedan. Arbetet avbröts då stoppet påträffades. I schaktkanten fanns ett 4 m långt och 0,40 m tjockt lager av mörkgrå sand med tegelflis och enstaka obrända ben. Lagret som tolkas som rester av ett odlingslager tunnades ut ju längre norrut det låg. Längst ner i söder låg en smal remsa omrört lager av grovt natursingel blandat med tegelflis efter en äldre väg, som gått i samma riktning som den nuvarande vägen. Det mörka lagret och vägresten torde inte vara senare än 1780 då Swärtinge säteris tomtläge flyttades till nuvarande bebyggelseplats.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet har varit att dokumentera eventuella lager eller lämningar

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Norrköping kommun, Östra Eneby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Östra Eneby socken, Östra Eneby 6:32

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001922

Version 1.0:

2012-10-12 doi:10.5878/001348

Ladda ner data:

Ingrepp på den gamla bebyggelsetomten för Swärting

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Ingrepp på den gamla bebyggelsetomten för Swärting</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001922">https://doi.org/10.5878/001922</a>

Intrasisprojekt:

AO2007039

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-6034-07

Producents dnr för projektet:

422-1411-2007

ProjektID:

p507021

RAÄ-nr:

Östra Eneby 174:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-06

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-08