GIS-material för arkeologiskt projekt: Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme i Kisa samhälle passerade ledningsnätet på vissa ställen registrerade lämningar inom samhället. Vid område 1, RAÄ 10:1 förekom inget av arkeologiskt intresse. Område 2 i närheten av RAÄ 68:1 innehöll två olika odlingsytor. Den ena täcktes av ett tjockt lager av fyllning. Själva odlingslagret bestod av ett jämntjockt lager av myllblandad sand. Det andra odlingslagret var bemängt med kol och med en härdrest (RAÄ 103) ovanpå. Vid område 3 nedanför Borgberget RAÄ 5:1 påträffades ett sotigt lager med kolsplitter och norr om detta fanns ett grått odlingslager. Inom område 4 vid Karlebyvägen förekom ett lerlager med fragment av porslin, rödgods, tegel och enstaka järnspikar. Lagren är odaterade.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om det förekom förhistoriska eller medeltida lämningar i de redan fastslagna fjärrvärmeschakten under gatunivåerna. Om det rörde sig om enstaka lämningar skulle de undersökas. Om det förekom s

... Visa mer..

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2182

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Vid nedläggning av fjärrvärme i Kisa samhälle passerade ledningsnätet på vissa ställen registrerade lämningar inom samhället. Vid område 1, RAÄ 10:1 förekom inget av arkeologiskt intresse. Område 2 i närheten av RAÄ 68:1 innehöll två olika odlingsytor. Den ena täcktes av ett tjockt lager av fyllning. Själva odlingslagret bestod av ett jämntjockt lager av myllblandad sand. Det andra odlingslagret var bemängt med kol och med en härdrest (RAÄ 103) ovanpå. Vid område 3 nedanför Borgberget RAÄ 5:1 påträffades ett sotigt lager med kolsplitter och norr om detta fanns ett grått odlingslager. Inom område 4 vid Karlebyvägen förekom ett lerlager med fragment av porslin, rödgods, tegel och enstaka järnspikar. Lagren är odaterade.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att konstatera om det förekom förhistoriska eller medeltida lämningar i de redan fastslagna fjärrvärmeschakten under gatunivåerna. Om det rörde sig om enstaka lämningar skulle de undersökas. Om det förekom s

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Kinda kommun, Kisa socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvarteren Prosten 1, 2, Kisa kyrka

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-23 doi:10.5878/001930

Version 1.0:

2012-10-15 doi:10.5878/001157

Ladda ner data:

Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Äldre lämningar under gatunivå och vid kyrkan i Kisa samhälle</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001930">https://doi.org/10.5878/001930</a>

Intrasisprojekt:

AO2006138

Länsstyrelsens dnr för projektet:

433-17074-06

Producents dnr för projektet:

422-3477-2006

ProjektID:

p507029

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-11

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2020-01-28