GIS-material för arkeologiskt projekt: Fossil åkermark och torplämning

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i Viby och Östra Tollstad socknar i samband med rasering av luftledning och kabelnedläggning. Arbetet utfördes under en vinterdag 2007. Arbetsföretaget berörde bland annat en torplämning, fossil åkermark och gravfält. Vid undersökningen påträffades och dokumenterades avfallslämningar och raseringslager vid torplämningen, RAÄ 113.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen i form av antikvarisk kontroll utfördes i första hand för att tillse att inga fornlämningar kom till skada vid jordkabelförläggningen och raseringsarbetet. I de fall fornlämningar framkom som inte kunde undvikas vid arbetet skulle dessa undersökas, tolkas och dokumenteras.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2206

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i Viby och Östra Tollstad socknar i samband med rasering av luftledning och kabelnedläggning. Arbetet utfördes under en vinterdag 2007. Arbetsföretaget berörde bland annat en torplämning, fossil åkermark och gravfält. Vid undersökningen påträffades och dokumenterades avfallslämningar och raseringslager vid torplämningen, RAÄ 113.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen i form av antikvarisk kontroll utfördes i första hand för att tillse att inga fornlämningar kom till skada vid jordkabelförläggningen och raseringsarbetet. I de fall fornlämningar framkom som inte kunde undvikas vid arbetet skulle dessa undersökas, tolkas och dokumenteras.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid — Nyare tid

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Viby socken, Östra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Viby/Ö Tollstad, Viby 21:1 m fl

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-24 doi:10.5878/001957

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001373

Ladda ner data:

Viby & Fröstad

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). Viby & Fröstad. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001957

Intrasisprojekt:

AO2007054

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-9940-07

Producents dnr för projektet:

422-1848-2007

ProjektID:

p507053

RAÄ-nr:

Östra Tollstad 113:1

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Nyckelord:

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts:

Historisk tid — Nyare tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07