GIS-material för arkeologiskt projekt: Fossil åkermark och torplämning

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i Viby och Östra Tollstad socknar i samband med rasering av luftledning och kabelnedläggning. Arbetet utfördes under en vinterdag 2007. Arbetsföretaget berörde bland annat en torplämning, fossil åkermark och gravfält. Vid undersökningen påträffades och dokumenterades avfallslämningar och raseringslager vid torplämningen, RAÄ 113.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen i form av antikvarisk kontroll utfördes i första hand för att tillse att inga fornlämningar kom till skada vid jordkabelförläggningen och raseringsarbetet. I de fall fornlämningar framkom som inte kunde undvikas vid arbetet skulle dessa undersökas, tolkas och dokumenteras.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2206

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, genomförde en förundersökning i form av antikvarisk kontroll i Viby och Östra Tollstad socknar i samband med rasering av luftledning och kabelnedläggning. Arbetet utfördes under en vinterdag 2007. Arbetsföretaget berörde bland annat en torplämning, fossil åkermark och gravfält. Vid undersökningen påträffades och dokumenterades avfallslämningar och raseringslager vid torplämningen, RAÄ 113.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Förundersökningen i form av antikvarisk kontroll utfördes i första hand för att tillse att inga fornlämningar kom till skada vid jordkabelförläggningen och raseringsarbetet. I de fall fornlämningar framkom som inte kunde undvikas vid arbetet skulle dessa undersökas, tolkas och dokumenteras.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid — Nyare tid

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Viby socken, Östra Tollstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Viby/Ö Tollstad, Viby 21:1 m fl

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Viby & Fröstad

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2014). <em>Viby & Fröstad</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001957">https://doi.org/10.5878/001957</a>

Intrasisprojekt

AO2007054

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-9940-07

Producents dnr för projektet

422-1848-2007

ProjektID

p507053

RAÄ-nr

Östra Tollstad 113:1

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007-12

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Tidsperiod(er) som undersökts

Historisk tid — Nyare tid

Publicerad: 2012-11-22
Senast uppdaterad: 2016-07-07