GIS-material för arkeologiskt projekt: Verkstadsområdet, Garnisonen

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under sommaren 2005 en arkeologisk utredning etapp 1, som föranleddes av planerad detaljplan inom Verkstadsområdet, Garnisonen, Linköpings stad och kommun. Området är rikt på fornlämningar och tyngdpunkten bland de synliga fornlämningarna ligger i järnålder. Inom området för utredningen finns tre registrerade fornlämningslokaler (RAÄ 81, 82 och 215). Vid utredningen framkom inga nya fasta fornlämningar men ett presumtivt boplatsläge.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att ge en bild av lämningarnas karaktär och belägenhet, samt redovisa presumtiva lägen för fasta fornlämningar och övriga kulturlämningar inom utredningsområdet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2217

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under sommaren 2005 en arkeologisk utredning etapp 1, som föranleddes av planerad detaljplan inom Verkstadsområdet, Garnisonen, Linköpings stad och kommun. Området är rikt på fornlämningar och tyngdpunkten bland de synliga fornlämningarna ligger i järnålder. Inom området för utredningen finns tre registrerade fornlämningslokaler (RAÄ 81, 82 och 215). Vid utredningen framkom inga nya fasta fornlämningar men ett presumtivt boplatsläge.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att ge en bild av lämningarnas karaktär och belägenhet, samt redovisa presumtiva lägen för fasta fornlämningar och övriga kulturlämningar inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Verkstadsområdet, Garnisonen

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Detaljplan

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Detaljplan</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001970">https://doi.org/10.5878/001970</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5666-05

Producents dnr för projektet

238/05

ProjektID

p505041

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-07

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06