GIS-material för arkeologiskt projekt: Verkstadsområdet, Garnisonen

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under sommaren 2005 en arkeologisk utredning etapp 1, som föranleddes av planerad detaljplan inom Verkstadsområdet, Garnisonen, Linköpings stad och kommun. Området är rikt på fornlämningar och tyngdpunkten bland de synliga fornlämningarna ligger i järnålder. Inom området för utredningen finns tre registrerade fornlämningslokaler (RAÄ 81, 82 och 215). Vid utredningen framkom inga nya fasta fornlämningar men ett presumtivt boplatsläge.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att ge en bild av lämningarnas karaktär och belägenhet, samt redovisa presumtiva lägen för fasta fornlämningar och övriga kulturlämningar inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2217

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Östergötlands länsmuseum utförde under sommaren 2005 en arkeologisk utredning etapp 1, som föranleddes av planerad detaljplan inom Verkstadsområdet, Garnisonen, Linköpings stad och kommun. Området är rikt på fornlämningar och tyngdpunkten bland de synliga fornlämningarna ligger i järnålder. Inom området för utredningen finns tre registrerade fornlämningslokaler (RAÄ 81, 82 och 215). Vid utredningen framkom inga nya fasta fornlämningar men ett presumtivt boplatsläge.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med utredningen var att ge en bild av lämningarnas karaktär och belägenhet, samt redovisa presumtiva lägen för fasta fornlämningar och övriga kulturlämningar inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Linköpings stad, Verkstadsområdet, Garnisonen

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001970

Version 1.0:

2012-10-18 doi:10.5878/001164

Ladda ner data:

Detaljplan

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Detaljplan. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001970

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5666-05

Producents dnr för projektet:

238/05

ProjektID:

p505041

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-07

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06