GIS-material för arkeologiskt projekt: Snällebo 1:1

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en frivillig utredning vid Snällebo, Valdemarsviks kommun. Anledningen var planer på att ta upp en bergtäkt. Utredningsområdet omfattade totalt ca 31 hektar. Vid utredningens inledning var en stensättning registrerad inom området. Vid utredningen påträffades inga övriga forn- eller kulturlämningar eller platser för presumtiva fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända fasta forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2219

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en frivillig utredning vid Snällebo, Valdemarsviks kommun. Anledningen var planer på att ta upp en bergtäkt. Utredningsområdet omfattade totalt ca 31 hektar. Vid utredningens inledning var en stensättning registrerad inom området. Vid utredningen påträffades inga övriga forn- eller kulturlämningar eller platser för presumtiva fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända fasta forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Valdemarsvik kommun, Tryserum socken

Geografisk beskrivning: Småland, Tryserum, Snällebo 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Inför en bergtäkt

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Inför en bergtäkt</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001972">https://doi.org/10.5878/001972</a>

Producents dnr för projektet

20/04

ProjektID

p504029

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06