GIS-material för arkeologiskt projekt: Snällebo 1:1

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en frivillig utredning vid Snällebo, Valdemarsviks kommun. Anledningen var planer på att ta upp en bergtäkt. Utredningsområdet omfattade totalt ca 31 hektar. Vid utredningens inledning var en stensättning registrerad inom området. Vid utredningen påträffades inga övriga forn- eller kulturlämningar eller platser för presumtiva fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända fasta forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare:

SND-ID: SND 2219

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren 2004 utförde Östergötlands länsmuseum en frivillig utredning vid Snällebo, Valdemarsviks kommun. Anledningen var planer på att ta upp en bergtäkt. Utredningsområdet omfattade totalt ca 31 hektar. Vid utredningens inledning var en stensättning registrerad inom området. Vid utredningen påträffades inga övriga forn- eller kulturlämningar eller platser för presumtiva fornlämningar.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av kända fasta forn- och kulturlämningar samt påvisa presumtiva lägen för forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Valdemarsvik kommun, Tryserum socken

Geografisk beskrivning: Småland, Tryserum, Snällebo 1:1

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001972

Version 1.0:

2012-10-18 doi:10.5878/001166

Ladda ner data:

Inför en bergtäkt

Citeringsförslag:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). Inför en bergtäkt. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001972

Producents dnr för projektet:

20/04

ProjektID:

p504029

Skapare/primärforskare:

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06