GIS-material för arkeologiskt projekt: Fjärrvärme i Mantorp

Översikt Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under vintern 2000-2001 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i Mantorp, Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anledningen var schaktning för anslutning av fjärrvärme. En sträcka om ca 500 m schakt kontrollerades. Inga fornlämningar berördes av arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att konstatera i vilken omfattning fornlämningar kommer att beröras av arbetsföretaget. Om möjligt skulle arbetet styras på ett sådant sätt att ingreppen i fornlämning undviks helt eller minimeras.

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Identifierare

SND-ID: SND 2226

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under vintern 2000-2001 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i Mantorp, Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anledningen var schaktning för anslutning av fjärrvärme. En sträcka om ca 500 m schakt kontrollerades. Inga fornlämningar berördes av arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att konstatera i vilken omfattning fornlämningar kommer att beröras av arbetsföretaget. Om möjligt skulle arbetet styras på ett sådant sätt att ingreppen i fornlämning undviks helt eller minimeras.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Viby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Viby, Mantorp

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Fjärrvärme i Mantorp

Citering

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). <em>Fjärrvärme i Mantorp</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001983">https://doi.org/10.5878/001983</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-12848-00

Producents dnr för projektet

654/00

ProjektID

p500004

Skapare/primärforskare

Östergötlands museum

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06