GIS-material för arkeologiskt projekt: Fjärrvärme i Mantorp

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under vintern 2000-2001 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i Mantorp, Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anledningen var schaktning för anslutning av fjärrvärme. En sträcka om ca 500 m schakt kontrollerades. Inga fornlämningar berördes av arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att konstatera i vilken omfattning fornlämningar kommer att beröras av arbetsföretaget. Om möjligt skulle arbetet styras på ett sådant sätt att ingreppen i fornlämning undviks helt eller minimeras.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Identifierare:

SND-ID: SND 2226

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under vintern 2000-2001 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk förundersökning i Mantorp, Viby socken, Mjölby kommun, Östergötland. Anledningen var schaktning för anslutning av fjärrvärme. En sträcka om ca 500 m schakt kontrollerades. Inga fornlämningar berördes av arbetet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att konstatera i vilken omfattning fornlämningar kommer att beröras av arbetsföretaget. Om möjligt skulle arbetet styras på ett sådant sätt att ingreppen i fornlämning undviks helt eller minimeras.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Mjölby kommun, Viby socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Viby, Mantorp

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2014-04-25 doi:10.5878/001983

Version 1.0:

2012-10-17 doi:10.5878/001383

Ladda ner data:

Fjärrvärme i Mantorp

Citeringsförslag:

Östergötlands museum. Uppsala universitet (2014). Fjärrvärme i Mantorp. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001983

Länsstyrelsens dnr för projektet:

220-12848-00

Producents dnr för projektet:

654/00

ProjektID:

p500004

Skapare/primärforskare:

Östergötlands museum

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-06