GIS-material för arkeologiskt projekt: Boplatsen vid vadet

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med sökschaktning för ett enbostadshus inom fastigheten Odensåker 5:4, Kullerstad socken, Norrköpings kommun, påträffades boplatslämningar på den södra delen av den planerade tomten. Lämningarna utgjordes av en härd, ett stolphål och ett kulturlager. Fornlämningen kunde begränsas till platån och på ett flackare parti norr om platån framkom inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning berördes av det planerade arbetsföretaget och om så var fallet fastställa dess karaktär, utbredning, datering och potential för eventuell vidare undersökning samt se på möjligheterna att justera exploateringen så att fornlämningarna inte kom till skada.

Karta

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Identifierare

SND-ID: SND 2308

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
I samband med sökschaktning för ett enbostadshus inom fastigheten Odensåker 5:4, Kullerstad socken, Norrköpings kommun, påträffades boplatslämningar på den södra delen av den planerade tomten. Lämningarna utgjordes av en härd, ett stolphål och ett kulturlager. Fornlämningen kunde begränsas till platån och på ett flackare parti norr om platån framkom inget av arkeologiskt intresse.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa om fast fornlämning berördes av det planerade arbetsföretaget och om så var fallet fastställa dess karaktär, utbredning, datering och potential för eventuell vidare undersökning samt se på möjligheterna att justera exploateringen så att fornlämningarna inte kom till skada.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kullerstad socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kullerstad, Odensåker 5:4

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.1

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Sökschaktning för ett enbostadshus

Citering

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi. Uppsala universitet, Avdelningen för arkeologi (2014). <em>Sökschaktning för ett enbostadshus</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. <a href="https://doi.org/10.5878/002069">https://doi.org/10.5878/002069</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-18519-08

Producents dnr för projektet

337/08

ProjektID

p508019

Skapare/primärforskare

Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-11

Datainsamlare: Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi

Publicerad: 2012-11-26
Senast uppdaterad: 2016-07-25