GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättning vid torpet Holken

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Ämnesområde:

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2345

Beskrivning:

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 17:6

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Nyckelord:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

2012-12-19 doi:10.5878/001458

Ladda ner data:

Licens:

Creative Commons License

Upphovsrätt:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Borg 17:6

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Borg 17:6</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001458">https://doi.org/10.5878/001458</a>

Intrasisprojekt:

200460

Länsstyrelsens dnr för projektet:

431-5675-04

Producents dnr för projektet:

421-2052-2004

ProjektID:

p504044

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-20 — 2004-09-21

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod:

Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24