GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättning vid torpet Holken

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2345

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 17:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner data

Licens

Creative Commons License

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Borg 17:6

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Borg 17:6</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001458">https://doi.org/10.5878/001458</a>

Intrasisprojekt

200460

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5675-04

Producents dnr för projektet

421-2052-2004

ProjektID

p504044

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-20 — 2004-09-21

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24