GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättning vid torpet Holken

SND-ID: SND 2345

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 17:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Historia och arkeologi, Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

fynd

Publikationer
Dataset
Borg 17:6

Ladda ner data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Version 1.0

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). Borg 17:6. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001458

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-20–2004-09-21
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Arkeologisk lämningstyp

Grav - uppgift om typ saknas , Stensättning

Intrasisprojekt

200460

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5675-04

Producents dnr för projektet

421-2052-2004

ProjektID

p504044

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24