GIS-material för arkeologiskt projekt: Stensättning vid torpet Holken

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2345

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Med anledning av planer på att uppföra småhus med tillhörande lokalgata och ledningar inom fastigheten Borg 17:6, Borgs socken, Norrköpings kommun, utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en arkeologisk utredning i det berörda området. I ett av schakten påträffades en ensamliggande kvadratisk stensättning med i yta synligt mittblock och kantkedja. Stensättningen har preliminärt anmälts som fast fornlämning under beteckningen UV 4, Borgs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska utredningen var att avgöra om det planerade arbetsföretaget skulle komma i konflikt med lagskyddad fornlämning.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Östergötlands län, Norrköping kommun, Östergötland, Borg socken

Geografisk beskrivning: Borg 17:6

Lägsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Nyckelord

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Upphovsrätt

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Borg 17:6

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2012). <em>Borg 17:6</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001458">https://doi.org/10.5878/001458</a>

Intrasisprojekt

200460

Länsstyrelsens dnr för projektet

431-5675-04

Producents dnr för projektet

421-2052-2004

ProjektID

p504044

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Dataformat / datastruktur

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-09-20 — 2004-09-21

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod

Inmätning av anläggningar och schakt skedde digitalt med GPS för bearbetning i Riksantikvarieämbetets informationsdatabas Intrasis.

Publicerad: 2013-11-05
Senast uppdaterad: 2020-01-24