Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning:

Denna undersökning är en del av projektet "Massmedieutveckling i 80-talet". För varje typ av beskriven utrustning har respondenten tillfrågats om antalet enheter, vilket år den inköpts och hur mycket den kostat. Andra frågor behandlade innehav av skivor och kassetter, typ av musik på skivor och kassetter, inköp under 1976 och hur mycket man lyssnar på olika typer av musik under en vecka. Dessutom ställdes frågor om prenumeration på olika tidningar, köp av enstaka nummer och tid ägnad åt att läsa tidningar.

Syfte:

Visa vilken mediautrustning som finns i de svenska hushållen

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Skapare/primärforskare:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare:

SND-ID: SND 0030

Beskrivning:

Denna undersökning är en del av projektet "Massmedieutveckling i 80-talet". För varje typ av beskriven utrustning har respondenten tillfrågats om antalet enheter, vilket år den inköpts och hur mycket den kostat. Andra frågor behandlade innehav av skivor och kassetter, typ av musik på skivor och kassetter, inköp under 1976 och hur mycket man lyssnar på olika typer av musik under en vecka. Dessutom ställdes frågor om prenumeration på olika tidningar, köp av enstaka nummer och tid ägnad åt att läsa tidningar.

Syfte:

Visa vilken mediautrustning som finns i de svenska hushållen

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976-01-01 — 1977-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, C. (1978). Hemma i mediesamhället. PUB No 11 1978. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation. ISBN 91-7552-028-1.
Libris
ISBN: 91-7552-028-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1995-08-16 doi:10.5878/002319

Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977

Citeringsförslag:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning. Sveriges Radio, Publik- och programforskning (1995). Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002319

Skapare/primärforskare:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning:

Den version som överlämnats till SSD innehåller 2.914 individer, varav 6 st. måst uteslutas på grund av maskinläsfel. Den tillrättalagda versionen omfattar således 2.908 individer eller 68,9% av nettourvalet.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-03-25 — 1977-05-01

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

167

Antal individer/objekt:

2908

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

68,9

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06