Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977

Beställ data

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Denna undersökning är en del av projektet "Massmedieutveckling i 80-talet". För varje typ av beskriven utrustning har respondenten tillfrågats om antalet enheter, vilket år den inköpts och hur mycket den kostat. Andra frågor behandlade innehav av skivor och kassetter, typ av musik på skivor och kassetter, inköp under 1976 och hur mycket man lyssnar på olika typer av musik under en vecka. Dessutom ställdes frågor om prenumeration på olika tidningar, köp av enstaka nummer och tid ägnad åt att läsa tidningar.

Syfte:

Visa vilken mediautrustning som finns i de svenska hushållen

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0030

Beskrivning

Denna undersökning är en del av projektet "Massmedieutveckling i 80-talet". För varje typ av beskriven utrustning har respondenten tillfrågats om antalet enheter, vilket år den inköpts och hur mycket den kostat. Andra frågor behandlade innehav av skivor och kassetter, typ av musik på skivor och kassetter, inköp under 1976 och hur mycket man lyssnar på olika typer av musik under en vecka. Dessutom ställdes frågor om prenumeration på olika tidningar, köp av enstaka nummer och tid ägnad åt att läsa tidningar.

Syfte:

Visa vilken mediautrustning som finns i de svenska hushållen

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1976-01-01 — 1977-05-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet har dragits av SCB ur RTBS.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Konsumtion och konsumentbeteende (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Nilsson, C. (1978). Hemma i mediesamhället. PUB No 11 1978. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation. ISBN 91-7552-028-1.
Libris
ISBN: 91-7552-028-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977

Citering

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (1995). <em>Apparatbestånd på mediesidan i hemmen 1977</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002319">https://doi.org/10.5878/002319</a>

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Den version som överlämnats till SSD innehåller 2.914 individer, varav 6 st. måst uteslutas på grund av maskinläsfel. Den tillrättalagda versionen omfattar således 2.908 individer eller 68,9% av nettourvalet.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1977-03-25 — 1977-05-01

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

167

Antal individer/objekt

2908

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68.9

Publicerad: 1984-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06