Mediebarometern 1990

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

The first Media Barometer was conducted in 1979 and since then the survey has been carried out annually. The purpose is to explore how the Swedish population is using different media during an average day. In 1990 the respondents were asked if they had been listening to a record player or a tape recorder the day before. If so, they were asked for how long period. They were also asked if the had been reading any of the following the day before: morning paper, evening paper, weekly magazine, comics or any other magazine, or book. If so, they were asked how many and for how long period. Book readers were also asked if they were reading the books for their own pleasure or if it was study literature. Those respondents who answered that they did not read any weekly magazine or other magazine the day before were asked if they had been reading any during the last week. Furthermore respondents were asked about their radio listening habits including which channel the respondent listened to and if he/she listened to their local radio station or any foreign radio station. There is also information on acce

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: SND 0616

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

The first Media Barometer was conducted in 1979 and since then the survey has been carried out annually. The purpose is to explore how the Swedish population is using different media during an average day. In 1990 the respondents were asked if they had been listening to a record player or a tape recorder the day before. If so, they were asked for how long period. They were also asked if the had been reading any of the following the day before: morning paper, evening paper, weekly magazine, comics or any other magazine, or book. If so, they were asked how many and for how long period. Book readers were also asked if they were reading the books for their own pleasure or if it was study literature. Those respondents who answered that they did not read any weekly magazine or other magazine the day before were asked if they had been reading any during the last week. Furthermore respondents were asked about their radio listening habits including which channel the respondent listened to and if he/she listened to their local radio station or any foreign radio station. There is also information on acce

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-02-12 — 1990-05-13

1990-09-04 — 1990-12-08

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 3-99 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Rapport nr 18. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1990) Mediebarometern 1990. Stockholm: Sveriges Radio.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-07-17 doi:10.5878/002343

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1990

Citering:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2006). Mediebarometern 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002343

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-02-12 — 1990-05-13

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

67

Antal individer/objekt:

1792