Mediebarometern 1990

SND-ID: SND 0616

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

The first Media Barometer was conducted in 1979 and since then the survey has been carried out annually. The purpose is to explore how the Swedish population is using different media during an average day. In 1990 the respondents were asked if they had been listening to a record player or a tape recorder the day before. If so, they were asked for how long period. They were also asked if the had been reading any of the following the day before: morning paper, evening paper, weekly magazine, comics or any other magazine, or book. If so, they were asked how many and for how long period. Book readers were also asked if they were reading the books for their own pleasure or if it was study literature. Those respondents who answered that they did not read any weekly magazine or other magazine the day before were asked if they had been reading any during the last week. Furthermore respondents were asked about their radio listening habits including which channel the respondent listened to and if he/she listened to their local radio station or any foreign radio station. There is also information on acce

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Radio

Ansvarig institution/enhet

Publik- och programforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 3-99 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-02-12 – 1990-05-13

1990-09-04 – 1990-12-08

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Report no. 18. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1990) Mediebarometern 1990. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation.
Google Books
ISBN: 9789175526928

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mediebarometern 1990

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2006). Mediebarometern 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002343

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-02-12–1990-05-13
  • Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

67

Antal individer/objekt

1792

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06